Słupy betonowe – trejaże i pergole

Słupy betonowe z uwagi na dużą wytrzymałość betonu na ściskanie mogą mieć niewielkie przekroje. W celu zwiększenia wytrzymałości na zginanie słupy mogą być zbrojone prętami stalowymi. Słupy betonowe mogą być prefabrykowane lub też można je wykonywać na miejscu budowy przez układanie mieszanki betonowej w odpowiednich deskowaniach.
Powierzchnia słupa betonowego wymaga zwykle obróbki mechanicznej lub nałożenia warstwy innego materiału w celu nadania estetycznego wyglądu. Najprostszym sposobem jest nałożenie cienkiej warstwy zaprawy z odpowiednio dobranym kruszywem. W celu uzyskania żądanej faktury zaprawą tę można gładzić, zdrapywać lub wymywać po stwardnieniu w celu odsłonięcia ziaren kruszywa. Na powierzchnię betonu można też nakładać różne sortowane kamienie naturalne, najczęściej płaskie otoczaki pochodzenia rzecznego. Kamienie te układa się ręcznie na warstwie dość gęstej zaprawy cementowej. Sposób ten chociaż pracochłonny, umożliwia uzyskanie bardzo oryginalnych powierzchni o trwałej wartości dekoracyjnej.

tmpc3f0-1Przykłady pokrycia powierzchni słupów betonowych: a) kruszywem sortowanym, b) ciętymi płytami kamiennymi, łamanymi, c) ciętymi regularnymi płytami kamiennymi.

Dość często stosuje się pokrywanie słupów betonowych okładziną z ciętych płyt kamiennych różnej grubości: łamanych, o kształtach nieregularnych lub przycinanych, o określonych kształtach i rozmiarach. Grubość płyt wynosi na ogół 3-4 cm. Na okładziny używa się najczęściej piaskowca w różnych odmianach. Płyty układa się na powierzchni betonu na zaprawie cementowej.