Budowanie piaskownic dla dzieci cz.2

Do budowy piaskownic często stosuje się cegłę klinkierową. Jej zaletami są trwałość, duża wytrzymałość, gładka powierzchnia i ładna barwa. Dzięki tym zaletom ścianki z cegły klinkierowej nie wymagają dodatkowej obróbki.

Często ścianki piaskownic wykonuje się z cegły wapienno-piaskowej. Jest ona jednak materiałem nasiąkliwym, łatwo ulegającym kruszącemu działaniu lodu; powierzchnia takich ścianek jest trudna do utrzymania w czystości.

tmp3684-1 Przekrój piaskownicy o ściankach z prefabrykatów w kształcie litery L i dnie przepuszczalnym dla wody; 1 — warstwa drenująca z plasku gruboziarnistego, 2 — stolik-ławka z prefabrykatów.

Powierzchnia dna piaskownicy zawsze powinna być umocniona, co utrudnia przekopywanie podłoża i mieszanie go z piaskiem. Dna przepuszczalne wykonuje się w poziomie, nieprzepuszczalne natomiast muszą mieć spadki skierowane do studzienki chłonnej. Dno przepuszczalne buduje się zwykłe z płyt chodnikowych o wymiarach 35 x 35, układanych na 10 -20 -centymetrowej warstwie piasku gruboziarnistego (grubość warstwy zależy od przepuszczalności podłoża). Odstępy między płytami powinny wynosić   1 – 2 cm. Zastosowanie płyt o wymiarach 50 x 50 utrudnia ich wydobywanie przez dzieci do celów zabawowych.

Dno nieprzepuszczalne piaskownicy wykonuje się zwykle przez ułożenie takich samych płyt na kilkucentymetrowej warstwie piasku i wypełnienie szczelin miedzy płytami zaprawą cementową.  Studzienkę chłonną w takiej piaskownicy wypełnia się najczęściej grubym kruszywem i przykrywa płytą lub kamieniami. Dno nieprzepuszczalne można również wykonywać z rożnych mas bitumicznych.

Ścianki piaskownicy można wykonywać jako schodkowe (z 2 lub 3 stopni), co ułatwia wchodzenie i wychodzenie, a jednocześnie umożliwia stawianie na powierzchni stopni „babek”. Wewnątrz piaskownic umieszcza się często różne stoły i ławki umożliwiające siadanie i ułatwiające zabawę. Zalecanym materiałem do wykonywania takiego wyposażenia piaskownic jest drewno, na przykład różne deski lub bale. Elementy te są najczęściej przytwierdzane do wsporników metalowych wbudowanych w ściany boczne piaskownicy lub do podpór osadzanych w jej dnie. Podobną rolę mogą odgrywać ustawione w piaskownicy kolce z pociętych pni, położone kłody drewna oraz różne bryłowe elementy betonowe.