Budowanie piaskownic dla dzieci cz.1

Pasek jest materiałem bardzo chętnie używanym przez dzieci do zabawy. Jest on materiałem łatwo osuwającym się, zatem wymaga stosowania różnych sposobów umożliwiających utrzymanie go w jednym miejscu. Najprostsze piaskownice wykonuje się jatko płaskie skrzynie lub niewielkie zagłębienia w gruncie o krawędziach umocnionych płytami, krawężnikami itp. Podobne zadanie jak piaskowce mogą pełnić stoły z piaskiem,, jakie stosuje się na terenach zabaw w Szwajcarii. Na naszych terenach zieleni i placach zabaw dla dzieci spotyka się wiele różnych rodzajów piaskownic, które są wykonane z rozmaitych materiałów i mają różną wysokość w stosunku do otaczającej powierzchni.

Piaskownice o ścianach znacznie wystających ponad, otaczającą powierzchnię mają tę wadę, że wchodzenie do nich i wychodzenie z nich jest dość trudne dla małych dzieci. Wychodzenie jest tym trudniejsze, im mniej piasku jest w piaskownicy.

tmp8d1d-1Przekrój piaskownicy o ściankach betonowych i dnie nieprzepuszczalnym dla wody, 1 — studzienka chłonna.

Materiałem najczęściej stosowanym do budowy ścianek piaskownic jest beton, który można układać na miejscu w odpowiednich deskowaniach lub z którego wykonywać można różne prefabrykaty. Powierzchnia betonu ze względu na naturalną ostrość powinna być po stronie zewnętrznej specjalnie obrobiona lub uszlachetniona. Ścianki z betonu można na przykład pokrywać płytami z kamienia naturalnego lub podobnymi materiałami tworzącymi gładkie i estetyczne powierzchnię.