Nawierzchnie boisk z betonu

Nawierzchnie z betonu cementowego układanego na miejscu mają ograniczone zastosowanie ze względu na duży koszt, konieczność zachowania szczelin dylatacyjnych, które często naruszają jednolitość i gładkość powierzchni oraz trudności w naprawieniu uszkodzeń. Do wykonania niewielkich gładkich powierzchni jak tory do kręgli, pola mini-golfa, stoły ogrodowe do tenisa,, odpowiednio wygładzony beton jest materiałem bardzo dobrym.

Wszystkie odmiany nawierzchni o lepiszczu bitumicznym mają znacznie szersze zastosowanie niż nawierzchnie betonowe. Pozwalają bowiem na uzyskanie powierzchni jednolitych, bardzo gładkich i elastyczniejszych. Są tańsze i znacznie łatwiej można naprawić powstałe na ich powierzchni uszkodzenia. Czynniki te zdecydowały o ich bardzo szerokim oraz wszechstronnym zastosowaniu ii wykorzystaniu.