Trejaże i pergole – słupy metalowe i drewniane

Słupy metalowe. Trejaże i pergole ze słupami metalowymi charakteryzuje lekkość plastyczna konstrukcji, możliwa do uzyskania dzięki dużej wytrzymałości elementów metalowych na ściskanie i zginanie. Do budowy słupów używa się najczęściej rur stalowych średnicy 50-100 mm. Dość często stosuje się też słupy z dwóch zespawanych kątowników równoramiennych lub różnoramiennych: słupy, takie mają bok długości 50, 70 lub 100 mm. Rzadziej do wykonywania słupów używa się dwuteowników.

Słupy drewniane. Najprostsze słupy drewniane można wykonać z okrąglaków, częściej jednak buduje się je z belek o różnym przekroju lub z desek odpowiednio połączonych w celu uzyskania większej sztywności.
Wadą drewna jest łatwość ulegania korozji biologicznej, zwłaszcza jeżeli jest narażone na zawilgocenie. Z tego względu słupów drewnianych nie można bezpośrednio osadzać w gruncie, lecz na elementach metalowych osadzonych w betonie.