Ślimaki

Ślimaki

Istnieje wiele gatunków ślimaków, niekiedy trudnych do odróżnienia dla niespecjalisty. Ślimaki (Gastropoda), obok głowonogów i małży, należą do mięczaków (Mollusca).
W ogrodzie spotyka się …