Prace przygotowawcze

Niewielkie obiekty terenów zieleni można budować wykorzystując istniejące w danym przedsiębiorstwie zaplecze technicznie, pomieszczenia, magazyny itp. Obiekty większe wymagają natomiast odpowiedniego zorganizowania placu budowy polegającego na:
—    tymczasowym ogrodzeniu terenu …

Projekt techniczny

Projekt techniczny opracowuje się na podstawie zatwierdzonych założeń techniczno-ekonomicznych i niezbędnych planów geodezyjnych.
Celem opracowanego projektu technicznego jest szczegółowe określenie zadań i elementów ustalanych w założeniach. Projekt techniczny składa się …