Słupy murowe

Podstawowym elementem konstrukcji trejaży i pergoli są słupy. Słupy te przenoszą nie tylko obciążenia pionowe, ale również siły działające w kierunku poziomym. Porastające pergole lub trejaże rośliny pnące o gęstym splocie pędów tworzą z czasem bardzo dużą powierzchnię, która podczas podmuchów wiatru znacznie obciąża słupy. Obciążenie to może być powodem odkształceń lub uszkodzenia konstrukcji. Przeciążenie słupów może występować również zimą, jeżeli na pergoli zatrzyma się duża ilość mokrego śniegu, lodu itp. Z omówionych względów głupy pergoli i trejaży powinny się … Czytaj dalej

Trejaże i pergole

Trejaże i pergole należą do najciekawszych elementów architektury ogrodowej. Ich znaczenie jest różne. Najczęściej buduje się je w celu ocienienia określonych miejsc, co osiąga się albo przez sadzenie obok tych elementów i rozpinanie na nich różnych roślin pnących, albo przez zastosowanie elementów ocieniających, w odpowiednim układzie.

tmpc977-1Cienie występujące w godzinach południowych w miejscu ustawienia listew zorientowanych na: a) wschód-zachód, b) północ-południe.

Najczęściej trejaże i pergole buduje się obok tras spacerowych, placów, na tarasach itp. Mogą one być ważnymi elementami wiążącymi … Czytaj dalej

Wprowadzanie zmian istniejącego ukształtowania powierzchni

Wprowadzanie zmian istniejącego ukształtowania powierzchni terenu może być z różnych powodów utrudnione lub nawet niemożliwe. Nie powinno się na przykład dokonywać większych zmian w sąsiedztwie dużych drzew, gdyż mają one zawsze niekorzystny wpływ na wzrost i rozwój tych roślin.
Obniżenie wysokości terenu jest często niemożliwe z powodu istnienia w danym miejscu różnych urządzeń podziemnych elementów uzbrojenia lub występowania w podłożu skały macierzystej trudnej do odspojenia. Niski poziom wody gruntowej lub występowanie wód zaskórnych są często powodem ograniczającym głębokość wykopów.
Prowadzanie … Czytaj dalej

Kształtowanie powierzchni terenu

W każdym projekcie dąży się do zachowania istniejącego ukształtowania (rzeźby) terenu. Nie zawsze jest to możliwe, bowiem często występuje konieczność dostosowania istniejącego ukształtowania powierzchni terenu do .koncepcji przestrzenno-plastycznej projektu. Zachowanie istniejącego ukształtowania powierzchni jest tym trudniejsze, im bogatszy jest program powstającego obiektu i im bogatsza jest rzeźba danego terenu. Konieczne zmiany wprowadza się przez obniżanie lub podwyższenie różnych części terenu przyszłego obiektu. W tym celu w pewnych miejscach prowadzi się wykopy, a w innych nasypy. Prace te nazywa się robotami … Czytaj dalej