WYTRZYMAŁOŚĆ KONSTRUKCJI TREJAŻY I PERGOLI NA OBCIĄŻENIA POZIOME cz.2

Elementy drewniane można łączyć różnymi sposobami ciesielskimi. Belki drewniane osadza się na słupach wykonując zwykle proste nacięcia.

tmp87f2-2Połączenie belki ze słupem wykonane na wpust.

Łączenia takie nie zawsze są dostatecznie sztywne. Dla zwiększenia sztywności można je wzmacniać w sposób pokazany na rysunku.

tmp87f2-3 Sposób usztywnienia zastrzałem połączenia elementu belkowego ze słupem.

Łączenie elementów drewnianych ze słupami murowanymi lub betonowymi wymaga zawsze wprowadzenia jako złącza elementu pośredniego, zwykle metalowego. Osadzanie drewna bezpośrednio w murze lub betonie jest niedopuszczalne, ponieważ po nasiąknięciu wodą i zamarznięciu może ono rozsadzić albo rozkruszyć mur lub beton. Należy również unikać opierania drewna na murze lub betonie ze względu na łatwość utrzymywania się w takich miejscach dużego zawilgocenia, ułatwiającego rozkład drewna.

Przykłady prostych złączy metalowych do elementów drewnianych opieranych na słupach murowych i betonowych pokazano na rysunku.

tmpfd79-1Sposoby opierania elementów drewnianych na słupach lub ścianach murowych i betonowych.

Złącza do elementów drewnianych opieranych na słupach metalowych są bardzo podobne, przy czym zwykle spawa się je lub przykręca do słupa. Prosty sposób oparcia dwóch belek na skipie metalowym pokazano na rysunku.

 tmp2001-1Poprzeczka z kątownika przyspawanego do słupa metalowego służąca jako podparcie dwóch belek trejażu.

Przekrycie pergoli mogą stanowić poziome deski powieszone na specjalnych uchwytach do wyżej umieszczonej metalowej konstrukcji nośnej.

Poziome elementy pergoli mogą być również wykonane całkowicie z metalu. W rozwiązaniach takich dąży się jednak do nadania, im wyglądu desek lab belek drewnianych. W tym celu elementy belkowe wykonuje się jako przekroje zamknięte (skrzynkowe): z kątowników tworzących krawędzie i z cienkich blach, stanowiących płaszczyzny boczne „desek”; wszystkie elementy powinny być odpowiednio zabezpieczone przed korozją. Tak wykonane belki są bardzo lekkie, a jednocześnie dostatecznie sztywne. Coraz częściej stosuje się też do wykonywania takich belek blachy aluminiowe.