Preparat krzemionki

Preparat krzemionki

Do wykształcenia liści, kwiatów i owoców każda roślina potrzebuje dużo światła i ciepła. Preparat krzemionki dzięki zawartości krzemu, który jakby przekazuje światło, wzmacnia intensywność procesów życiowych w roślinie. …

Preparat krowieńca

Preparat krowieńca

Trawienie pokarmu przez krowę, czyli zwierzę przeżuwające, jest procesem złożonym. Przewód pokarmowy (żołądek i jelita) tego zwierzęcia ma pojemność około 200 l. Podczas przygotowywania preparatu następuje jak gdyby …

Torf

Torf

W ostatnich dziesięcioleciach wyraźnie wzrosło zużycie torfu nie tylko w kwiaciarstwie do przygotowywania ziemi ogrodniczej, ale także w o-grodach przydomowych. Żeby móc lepiej ocenić argumenty „za” i „przeciw” stosowaniu …

Surowe sole potasowe

Surowe sole potasowe

W ciężkich glebach środkowej Europy nie występują niedobory potasu. Gleby te powstały z wietrzenia skaleni, miki i hornblendy, toteż zawierają dużo tego pierwiastka, który można udostępnić dla …

Fosforyty

Fosforyty

Fosforany występują w glebie w formie bardziej lub mniej rozpuszczalnej. Jeśli zawartość fosforanów, np. w glebie piaszczystej, jest mała lub są one zbyt silnie związane, np. przy nadmiarze wapnia …

Wapno glonowe

Wapno glonowe

Przy francuskim brzegu Atlantyku, w Bretanii i Normandii, w ciągu tysiącleci wytworzyły się ogromne rafy wapienne. Powstały one z przesyconych związkami wapnia plech krasnorostów Lithotamnium calcareum, w wodzie …

Mączka bazaltowa

Mączka bazaltowa

Kiedy zaczęto stosować w ogrodnictwie mączki z granitu, gnejsu, porfiru, dolomitu, marglu i gipsu, zainteresowano się ich składem chemicznym. Dotyczyło to przede wszystkim marglu i gipsu. Margiel łatwo …