Układanie płodozmianu

Układanie płodozmianu

Poznawszy zasady zmianowania uwzględniające wymagania interesujących nas roślin, możemy opracować kolejność uprawy roślin na poszczególnych grządkach. W tym celu należy:
1)    określić przynależność do poszczególnych grup wszystkich gatunków warzyw, które zamierzamy uprawiać (tabela A),
2)    wybrać rośliny przedplonowe, poplonowe i międzyplonowe dostosowane do upraw głównych (tabele B1, B2 i B3),
3)    uwzględnić zalecenia dotyczące upraw przedplonowych i poplonowych.

W tabeli C przedstawiono ogólne zalecenia, a w tabeli D podano przykłady zmianowania roślin w uprawie głównej.

Na podstawie informacji podanych w tabelach od A do D można określić podstawowe warunki zmianowania, dostosowane do potrzeb roślin i gleby. W tabeli E zestawiono terminy siewu, sadzenia i zbioru głównych gatunków warzyw, a także ilość potrzebnych nasion i rozstawę roślin.

tmped90-2tmp759a-1tmpa368-1terminy sadzeniaterminy siewu