Uprawa tulipanów

Uprawa tulipanów.

Rozmieszczenie na działce. Miejsce dla tulipanów powinno być starannie wybrane, gdyż po przekwitnięciu roślin liście żółkną i zasychają, a więc szpecą rabaty. W związku z tym lepiej sadzić tulipany wąskimi pasami (3—4 rzędy cebul), np. wzdłuż bocznych ścieżek na działce albo wzdłuż rabat różanych. W tym ostatnim wypadku można je umieszczać tylko z przodu rabaty i w odległości co najmniej pół metra od róż, aby nie utrudniały ich przykrywania na zimę. Jeżeli tulipany mają stanowić składnik rabaty mieszanej, to lepiej grupować je tylko po kilka. Tulipany wysokie, przeznaczone wyłącznie na kwiat cięty, najlepiej sadzić na osobnym zagonie. Ponieważ znoszą półcień, można je umieszczać pod drzewami owocowymi.

Przygotowanie gleby. W pierwszym roku po posadzeniu tulipany mogą dobrze rosnąć i kwitnąć w każdej przeciętnej, dostatecznie wilgotnej glebie ogrodowej, gdyż w cebuli znajduje się zapas substancji pokarmowych, który im na ten okres wystarcza. Jeżeli jednak chcemy stale mieć okazałe kwiaty do cięcia i „dochować się” własnych cebul, trzeba glebę starannie uprawiać.

Gleba powinna być żyzna, zasobna w próchnicę, głęboko spulchniona i wilgotna. Obornik należy wnieść w roku poprzedzającym sadzenie, w ilości — 4—5 kg na 1 m². Jeżeli jednak robimy to dopiero przed sadzeniem cebul, musimy postarać się o obornik dobrze rozłożony albo nawieźć zagon kompostem w tej samej ilości. Można też dodatkowo wysiać superfosfat i siarczan potasu w ilości około 100 gramów na 1 m². Glebę trzeba w lipcu przekopać wraz z nawozami na głębokość 30—35 cm, gdyż tak sięgają korzenie. Tuż przed sadzeniem trzeba jeszcze raz glebę spulchnić norkrosem.