Koszenie, nawożenie, nawadnianie i napowietrzanie trawnika

Koszenie, nawożenie, nawadnianie i napowietrzanie trawnika

Koszenie trawnika jest najważniejszym zabiegiem pielęgnacyjnym. Dawniej koszono trawniki regularnie raz lub dwa razy w tygodniu. Obecnie się tego już nie stosuje. W Anglii, a także na kontynencie dostosowano termin koszenia do wzrostu trawy. Najpierw należy ustalić jak wysoko … Czytaj dalej

Zakładanie trawnika

Zakładanie trawnika

Nie jest to zadanie trudne, musi być jednak dokładnie wykonane. Trawnik rośnie wiele lat w jednym miejscu, trzeba je więc wcześniej dobrze przygotować. Jeśli nasiona będziemy wysiewać na wiosnę (w kwietniu), to latem poprzedniego roku trzeba wybrany teren wymierzyć i odpowiednio przygotować. Najlepsza jest gleba piaszczysto-gliniasta, o dobrej … Czytaj dalej

Historia trawnika

Historia trawnika

Aby lepiej poznać sposoby zakładania i pielęgnacji trawnika, warto się zaznajomić z jego historią. Pierwsze większe trawniki zakładano w Anglii. Bardzo wczesne opisy trawników pochodzą jednak z kontynentu europejskiego. Albert Magnus (1193—1280) opisywał zalety trawnika, który otaczał ogródek z ziołami leczniczymi w średniowiecznym klasztorze. Osoby świeckie i duchowne … Czytaj dalej

Trawnik

Trawnik

Trawnik traktowany jest jak monokultura, mimo iż rosną na nim różne gatunki traw. Dobry trawnik powinien rosnąć na glebie dość mocno ubitej, co uzyskuje się specjalnymi zabiegami. Wprawdzie na luźnej glebie trawa będzie dobrze rosła, lecz nie można po niej chodzić, a tym bardziej kosić jej narzędziami. Chodzenie po … Czytaj dalej

Zakładanie inspektu

W uprawie roślin w inspektach, tunelach foliowych, niskich namiotach i małych szklarniach istotną sprawą jest najlepsze ich wykorzystanie, gdyż są to urządzenia kosztowne. Umożliwiają jednak uprawę smacznych, a często bardzo delikatnych warzyw, o każdej porze roku.

W dużych zakładach ogrodniczych bardzo pracochłonne inspekty zakładane są coraz rzadziej, w małych ogrodach … Czytaj dalej

Składniki zmianowania

Składniki zmianowania

Istnieje specjalna dziedzina ekologii zajmująca się ilościowym i jakościowym składem roślinności w zależności od siedliska; zwana fitosocjologią. Na podstawie składu gatunkowego roślin żyjących na danym terenie można określić rodzaj gleby, stosunki wodne i warunki klimatyczne danego środowiska. Każdy użytek zielony składa się z traw, koniczyn i innych roślin … Czytaj dalej