Nawierzchnie boisk twarde

Nawierzchnie twarde, zwłaszcza nieulepszone, a więc żwirowo-tłuczniowe, wykonywane na potrzeby gier mają bardzo podobne właściwości zewnętrzne do nawierzchni gruntowych. Przewyższają je łatwiejszym przyjmowaniem i odprowadzaniem nadmiaru wód opadowych. Powierzchniowa warstwa tych nawierzchni nie powinna być wykonywana z kruszyw ostrych, takich jak tłucznie i klińce, powodujących skaleczenia, przy upadkach. Dlatego lepsze do tego celu są kruszywa naturalne, jak żwiry i piaski sortowane. Należy również unikać materiałów pylących, jak piaski ilaste i kruszywa z kamieni łatwo ścieralnych. Do budowy wierzchniej warstwy kortów tenisowych używa się kruszyw granulowanych z cegły klinkierowej, które nadają charakterystyczną barwę.

Nawierzchnie z betonowych płyt chodnikowych można stosować dla niektórych gier rozrywkowych. Płyty powinny być dobrej jakości o płaskiej i gładkiej powierzchni oraz starannie ułożone w jednej płaszczyźnie bez wystających lub obniżających krawędzi.