SPOSOBY DOPROWADZANIA I ODPROWADZANIA WODY W ZBIORNIKACH OGRODOWYCH cz.3

Przewód przelewowy łączy się z przewodem kanalizacyjnym i pozostawia otwarty. Podniesienie się wody w zbiorniku ponad wymagany poziom, występujące często wskutek gwałtownego opadu deszczu, powoduje swobodne spływanie jej nadmiaru do tego przewodu. Dla zapewnienia dostatecznej prędkości odpływania nadmiaru wody trzeba przyjąć przewód przelewowy o odpowiednim przekroju. Przyjmuje się, że na każde 100 m2 powierzchni zbiornika powinno przypadać co najmniej 20 – 30 m2 powierzchni przekroju przewodu. Koniec przewodu powinien być ustawiony prostopadle do płaszczyzny lustra wody. Wlot powinien być zabezpieczony przed dostawaniem się do niego różnych zanieczyszczeń pływających po wodzie oraz drobnych zwierząt, np. żab. Umniejszenie prześwitu lub zatkanie przewodu może grozić przepełnieniem zbiornika. Dlatego też wlot przewodów przelewowych trzeba w różny sposób osłaniać. Bardzo nieodpowiednie jest ,wykonywanie osłon z różnych siatek, bowiem pływające po powierzchni wody zanieczyszczenia zatykają bardzo często ich oczka. Bardzo skutecznym zabezpieczeniem są natomiast osłony powodujące przepływ syfonowy. Woda wpływa do takiego przelewu od spodu, a pływające po jej powierzchni zanieczyszczenia zatrzymują się przy ściance osłony i nie mogą się przedostać do przewodu.

Przewody instalacji opróżniającej i przelewowej wykonuje się zwykle z rur żeliwnych, można też stosować do tego celu rury z tworzyw sztucznych.

W niektórych ogrodowych zbiornikach wodnych buduje się fontanny wytryskujące znaczne ilości wody. Pobieranie wody do tego celu z sieci wodociągowej i odprowadzanie jej do sieci kanalizacyjnej byłoby bardzo nieekonomiczne, dlatego urządzenia tego typu pracują zwykle w układach zamkniętych, to znaczy woda znajdująca się w danym zbiorniku jest stale przepompowywana. Wodą z sieci uzupełnia się tylko ubytki powstające wskutek wypryskiwania poza zbiornik i parowania.

Zbiorniki z fontannami wyposaża się często w różne lampy i reflektory podświetlające strumienie wypryskującej wody. Lampy te można osadzać w ścianach bocznych lub dnie zbiornika w hermetycznie zamkniętych komorach albo ustawiać w wodzie na dnie zbiornika. Ten ostatni sposób, choć wymaga specjalnych wodoszczelnych lam,p, jest technicznie najprostszy, dlatego jest coraz częściej stosowany.