Nawierzchnie boisk trawiaste

Nawierzchnie trawiaste. Są to nawierzchnie najczęściej stosowane, zwłaszcza do gier sportowych. Są one dość łatwe do uzyskania na normalnym podłożu glebowym, a często można korzystać z powierzchni samorzutnie zadarnionych przez trawy i podobne rośliny. Murawa trawiasta, oprócz pewnych właściwości sprzyjających określonej grze, ma wiele właściwości oddziałujących korzystnie na człowieka. Nad powierzchnią murawy, trawnika utrzymuje się umiarkowana wilgotność i temperatura oraz wyższa zawartość tlenu, zwłaszcza w dzień słoneczny. Nie bez znaczenia jest również zielona barwa uważana za najkorzystniejszą dla ludzkiego oka.
Za największą wadę nawierzchni trawiastych uważa się ograniczoną i dość małą odporność na deptanie. Najlepiej utrzymane i pielęgnowane murawy boisk piłki nożnej wytrzymują w ciągu tygodnia zaledwie 4-8 godzin obciążenia normalną grą. Przekraczanie tej liczby godzin gry, zwłaszcza w niesprzyjających trawnikowi warunkach atmosferycznych, prowadzi do postępującego zniszczenia. Do całkowitego zniszczenia murawy trawnika na boisku dochodzi w razie nie kontrolowanego sposobu użytkowania. Najszybciej ulega zniszczeniu murawa w strefie pola bramkowego, nieco później w części środkowej. Dużą wadą nawierzchni trawiastych jest również zależność od warunków atmosferycznych. W celu zwiększenia odporności mechanicznej muraw trawiastych i przedłużenia okresu użytkowania stosuje się różne złożone sposoby pielęgnacji: odwadnianie, podgrzewanie wgłębne i przykrywanie folią — chroniące przed głębokim zamarzaniem i pokrywą śniegową. Wysiłki te potwierdzają największą przydatność murawy trawnika jako nawierzchni do gry w piłkę nożną. Wszelkie wysiłki i próby zastąpienia jej wykładzinami z tworzyw sztucznych o bardzo podobnych właściwościach uznaje się ogólnie jako nieudane. Gry oficjalne w piłkę nożną odbywają się zawsze na boiskach o nawierzchniach trawiastych. Dla niektórych gier, jak np. siatkówka, nawierzchnia trawiasta jest bardzo dobra, jednak ze względu na łatwość zmieszczenia przy normalnym użytkowaniu, nie jest nawet zalecana.