Nawierzchnie boisk gruntowe

Nawierzchnie gruntowe, nazywane często ziemnymi lub klepiskowymi, są najbardziej przydatne dla boisk sportowych, na których prowadzi się gry rekreacyjne oraz dla większości boisk do gier rozrywkowych. Łatwość wykonania nawierzchni gruntowych, nawet ulepszonych i stabilizowanych, oraz ich duża, oporność użytkowa to zalety, które przeważają nad ich niektórymi wadami.