BOISKA I NAWIERZCHNIE DO GIER

Boiska do gier wykonuje się na terenach wydzielonych wyłącznie do celów sportowych, na terenach szkół, na otwartych terenach zieleni oraz w miejscach, które do tego celu się nadają. Terenom otwartym, na których buduje się boiska, stawia się określone wymagania umożliwiające wykonanie i właściwe wykorzystywanie boisk. Powierzchnia terenu powinna być płaska i pozioma z, możliwością odprowadzenia wód powierzchniowych i gruntowych. Grunt powinien być twardy (mineralny) i przepuszczalny, z poziomem wody gruntowej poniżej 70 cm. Wymagane jest dobre nasłonecznienie oraz istnienie osłon od wiatrów. Teren powinien być zaopatrzony w wodę.
Rozróżnia się dwa rodzaje gier: sportowe i rozrywkowe. Do gier sportowych zalicza się najbardziej u nas popularne: piłkę nożną, koszykówkę, siatkówkę, tenis ziemny, piłkę ręczną oraz mniej popularnie — rugby i hokej na trawie. Gry rozrywkowe to: kometka (badminton), kręgle, brykiet, mini-golf, ringo (tenis pokładowy).

Przy budowie boisk należy przestrzegać podstawowych wymiarów, oznaczeń oraz zapewnić niezbędne wyposażanie.

wymiary-boisk

Boiska gier rozrywkowych charakteryzują małe rozmiary i prosty sprzęt. Do gier tego rodzaju oprócz wymienionych można zaliczyć siatkówkę i koszykówkę uprawianą na mniejszych boiskach oraz tenis stołowy (ogrodowy) na stałych stołach betonowych (niższych dla młodzieży) i szachy (ogrodowe) rozgrywane na szachownicach tworzących część nawierzchni placów lub wykonanych w płaszczyznach stałych stołów ogrodowych. Dość proste przepisy tej grupy gier umożliwiają uprawianie ich przez osoby o znacznej rozpiętości wieku.