Place zabaw cz.1

Rodzaj i liczba urządzeń placów zabaw dla dzieci mogą być różne i zależą od wielu czynników takich jak: wiek użytkowników, przewidywany program, warunki miejscowe, jakość nadzoru nad obiektem itp.

Same urządzenia do zabaw dla dzieci mogą także być bardzo, różne, co wynika między innymi z różnorodności poglądów na temat ich roli w rozwoju psychofizycznym dziecka. W ostatnich latach obserwuje się tendencję do szerszego stosowania urządzeń zabawowych o  charakterze nieruchomych elementów plastycznych na niekorzyść tradycyjnych mechanizmów zabawowych (karuzele, wagi itp.). Tym nowym pod względem formy plastycznej elementom przypisuje się znacznie większą rolę w rozwoju wyobraźni, pobudzanie do indywidualnego udziału w zabawie itp.

Urządzenia występujące na terenach zabaw dla dzieci można podzielić na pięć podstawowych grup. Najliczniejszą stanowią, niestety urządzenia mechaniczne -umożliwiające utrzymywanie się w monotonnym ruchu. Są to często urządzenia o ciężkiej konstrukcji metalowej (huśtawki, karuzele, wagi).

Dużą grupę stanowią różne elementy stałe (przeplotnie, równoważnie itp.) wymagające zręczności i wysiłku podczas wspinania się na nie, przechodzenia,, przeskakiwania itp. Ta grupa urządzeń w bardzo dużym stopniu zaspokaja potrzeby ruchowe dzieci.

Do trzeciej grupy należą elementy przedstawiające stylizowane zwierzęta, pojazdy, rakiety itp. Do grupy tej można zaliczyć również wszelkie rzeźby abstrakcyjne przeznaczone do zabaw. Elementy tej grupy coraz częściej spotyka się we współczesnych ogrodach dla dzieci.

Kolejną, czwartą grupą urządzeń są różne elementy przenośne spełniające funkcję materiałów budowlanych, konstrukcyjnych itp. Umożliwiają one wykonywanie różnych prostych budowli i konstrukcji.