Prace wiosenne cz.2

Następną czynnością jest przygotowanie gleby do siewu lub sadzenia roślin. Najpierw narzędziem o 4 wąskich, długich, zagiętych zębach spulchnia się ziemię i wyrównuje grabiami jej powierzchnię. Sprzyja to powstawaniu gruzełkowatej struktury gleby. Do tak przygotowanej gleby wysiewa się drobne i delikatne nasiona. Trzeba również zwrócić uwagę na wilgotność gleby. Nie należy spulchniać gleby zbyt wilgotnej- gdyż łatwo można zniszczyć jej strukturę. Taka gleba tworzy duże bryły i jest bardzo zlewna. co utrudnia jej oddychanie, a wzmaga parowanie. Jeśli dotychczasowe dawki kompostu były niewielkie, można przesianą ziemią kompostową zasypywać rowki, w które wysiewa się nasiona warzyw lub kwiatów. Sprzyja to rozwojowi roślin oraz zatrzymuje wodę w glebie. W razie suszy można najpierw dobrze podlać rowki i dopiero potem napełnić je kompostem, wysiać nasiona i całość zagrabić. Jeśli jest to konieczne, można całą powierzchnię przykryć cienką warstwą piasku lub torfu.

Ważne jest nie tylko wysiewanie nasion w odpowiednim terminie, trzeba także zachować właściwą kolejność uprawy roślin na tej samej grządce, czyli zmianowanie. Istotnym zabiegiem przed wysiewem jest zaprawianie nasion.

Staranne przygotowanie się do prac wiosennych ustrzeże na;- przed zbędną pracą i przykrymi kaprysami pogody. Znając rodzaj gleby, stanowisko i warunki klimatyczne panujące w danym regionie, trzeba sobie zadać pytanie: jakie zakłócenia mogą wystąpić w uprawie w miesiącach wiosennych — od kwietnia do czerwca? Najpierw trzeba rozważyć przeciwieństwa: zimno i ciepło, wilgoć i susza. Ciężkie gleby najczęściej mają zbyt dużą wilgotność i stosunkowo niską temperaturę. Po zimie gleba jest bardzo mokra, źle napowietrzona, co utrudnia przeprowadzenie niezbędnych prac uprawowych. Jakie są tego skutki? Rośliny wolno się rozwijają i są wrażliwe na choroby grzybowe, jak parch, mączniak itd. Efektem tego jest niska jakość i trwałość owoców lub warzyw. Można temu zapobiec przez wspomniane już nawożenie i częste spulchnianie gleby. Niezbędnym zabiegiem wiosennym jest motyczenie. Korzystne też jest kopczykowanie roślin; zwiększa dostęp powietrza, przyspiesza ogrzewanie się gleby i sprzyja rozwojowi mikroorganizmów glebowych. Ważne jest też zapobieganie chorobom grzybowym i ich zwalczanie. Skuteczny jest preparat SPS, którym można opryskiwać nie tylko nasiona ale także rośliny. Środek ten jest także skuteczny w szklarniach. Na wolnym powietrzu trzeba go stosować podczas suchej pogody. Korzystny jest dodatek Polymaris, który zwiększa przyczepność cieczy i wpływa wzmacniająco na rośliny. W ostatnich latach coraz większe uznanie znajduje preparat Bio-S. Wiosną stosuje się także szkło wodne.