Zakładanie trawnika

Zakładanie trawnika.

Nie jest to zadanie trudne, musi być jednak dokładnie wykonane. Trawnik rośnie wiele lat w jednym miejscu, trzeba je więc wcześniej dobrze przygotować. Jeśli nasiona będziemy wysiewać na wiosnę (w kwietniu), to latem poprzedniego roku trzeba wybrany teren wymierzyć i odpowiednio przygotować. Najlepsza jest gleba piaszczysto-gliniasta, o dobrej strukturze i pH 6,5—7. Jeżeli do mieszanki nasion traw dodamy nasion koniczyny białej, pH gleby powinno być wyższe (nawet do 7,5). Gotową mieszankę nasion traw najlepiej kupić w sklepie ogrodniczym. Koniczyna wzbogaca glebę w azot i poprawia jej strukturę, a w okresie kwitnienia zwabia owady. Dla miłośnika przyrody milszy jest widok trawnika urozmaiconego roślinami innych gatunków niż monotonna monokultura traw. Dlatego obecnie coraz częściej spotyka się trawniki, na których obok różnych gatunków traw rośnie także koniczyna.

W połowie września przekopuje się glebę w miejscu przeznaczonym pod trawnik na głębokość 15—20 cm i wybiera kamienie oraz korzenie chwastów. Bezpośrednio po przekopaniu spulchnia się glebę ręcznym spulchniaczem i grabiami. Na powierzchni gleby można rozsypać mączkę bentoninową w dawce 300 g/l m², po czym ziemię należy starannie zagrabić. Dodatek piasku jest zbędny. Na ciepłych stanowiskach można jeszcze wysiać gorczycę białą, którą pozostawia się aż do wiosny. Jej liście i łodygi będą w zimie doskonałą ściółką, dzięki której gleba płycej przemarza i zachowuje więcej wody. Kiedy wczesną wiosną gleba dostatecznie się nagrzeje i obeschnie, wyrównuje się teren, tak aby różnica poziomów nie przekraczała 0,5 cm. Powierzchnia musi także być dokładnie wyrównana, co robi się w czasie suchej pogody, kiedy gleba nie jest zbyt wilgotna. Na glebie zbyt mokrej nie uzyskuje się pożądanej struktury gruzełkowatej. Po wyrównaniu powierzchni należy glebę ubić, np. udeptując ją płytami przymocowanymi do nóg. Taką metodę udeptywania o-pracował Dawson. Polega ona na tym, że zaczynając od brzegu przesuwamy się w bok, nie odrywając nóg od powierzchni gleby. Podczas zmiany nogi cały ciężar ciała przenosi się zawsze na jedną nogę. Po udeptaniu poziom powierzchni gleby nie powinien obniżyć się więcej niż o 0,5 cm. Innym sposobem jest włókowanie drabiną, którą przeciąga się za pomocą sznura po całej powierzchni, posuwając się od przodu ku tyłowi. Drabinę można obciążyć cegłami lub kamieniami. Im dokładniejsze było wyrównanie powierzchni grabiami, tym łatwiejsze jest udeptywanie czy włókowanie gleby.

Nasiona traw sieje się pod koniec kwietnia. Wcześniej nawozi się całą powierzchnię specjalną trawnikową mieszanką nawozową (150 g/m²), którą płytko miesza się z glebą grabiami. Nasiona sieje się w czasie bezwietrznej pogody, najlepiej wieczorem. Po siewie powierzchnię gleby należy zwałować lub lekko ugnieść deskami. Okres kiełkowania i wschodu traw trwa około 3—4 tygodni. W tym czasie nie podlewa się gleby. Kiedy młoda trawa osiągnie wysokość 6—8 cm, kosi się ją ręczną kosiarką wałową. Trawa i gleba powinny być wówczas suche, ale nie przesuszone. Po pierwszym krzewieniu się trawy następuje drugie koszenie.

zakladanie trawnika