Prace jesienne

Prace jesienne

W tym okresie trzeba przede wszystkim zebrać plony i stworzyć warunki do wzrostu roślin w roku następnym. Zarówno uprawa, jak i nawożenie gleby jesienią ma poprawić jej jakość, roślinom wieloletnim zapewnić dobre warunki do przezimowania, a jednorocznym— silny wzrost wiosną. Prace jesienne decydują o przyszłorocznych plonach.

Należy głęboko spulchnić glebę widłami amerykańskimi oraz usunąć większe chwasty. Takie spulchnienie gleby nie niszczy układu jej warstw, lecz przeciwnie, stworzy lepsze warunki do poprawy żyzności. Można też rozsypać na powierzchni gleby kompost i preparaty pomocnicze, jak Algomin lub mączkę bazaltową, którą miesza się z wierzchnią warstwą gleby. Inną ważną czynnością jest rozrzucenie na wpół rozłożonego kompostu z liści lub sieczki i lekkie zmieszanie tych materiałów z górną warstwą gleby. Zimą, przy cieplejszej pogodzie, organizmy glebowe będą nadal aktywne i znajdą wystarczającą ilość pokarmów.

Jeżeli gleba jest silnie zachwaszczona, może okazać się konieczne głębsze przekopanie z odwracaniem skib. Również gleby o złej strukturze, mocno zbite i bardzo gliniaste wymagają głębokiej orki przed nadejściem zimy. Pozostawienie ziemi na zimę w tzw. ostrej skibie umożliwi głębsze przemarznięcie gleby, co poprawia jej strukturę. Można też glebę głęboko przekopać, a grządkom nadać kształt kopczyków, dzięki czemu na działanie mrozu wystawiona jest większa powierzchnia, lecz wtedy nie wolno stosować kompostu. Na skutek braku powietrza w głębszych warstwach gleby kompost nie ulega szybko rozkładowi, a niezupełnie rozłożona materia organiczna pozostanie niedostępna dla roślin.

Podczas jesiennych prac pielęgnacyjnych pamiętajmy, że tylko ścisłe powiązanie uprawy gleby z jej nawożeniem zapewni nam właściwe plonowanie roślin i da dobre rezultaty całorocznej pracy.