Przygotowanie gleby pod róże

Przygotowanie gleby pod róże

Warunkiem prowadzenia uprawy róż jest zdrowa gleba, głęboka i żyzna, o pH około 6,5. Do gleby zbyt ciężkiej należy domieszać piasku, a do zbyt lekkiej żyznej ziemi lub gliny. Warto wiedzieć że róża rośnie w jednym miejscu około 10 lat i dłużej, dlatego konieczne jest staranne przygotowanie gleby. Przed założeniem większej rabaty różanej dobrze jest wysiać wcześniej głęboko korzeniące się rośliny motylkowate lub gorczycę. Głębokie spulchnienie gleby, zwłaszcza ciężkiej, nawet do 60 cm głębokości, bardzo sprzyja wzrostowi róż. Przed sadzeniem daje się na 1 m2 co najmniej 15 kg kompostu, który należy dokładnie wymieszać z glebą. W lutym dodaje się do gleby wapna glonowego (25 g/m2), a w razie potrzeby podobną dawkę w następnym roku. Najlepszym nawozem jest nawóz bydlęcy. Jeśli nie ma możliwości nabycia nawozu świeżego, należy stosować suchy nawóz krowi. W następnych latach corocznie przed nadejściem zimy daje się 3 kg/m2 kompostu z obornika. Pod silne krzewy i róże pnące daje się około 6 kg/m2 tego nawozu. Jest to nawożenie podstawowe, które należy uzupełnić mączką rogową lub kostną w dawce 150—300 g/m2, najlepiej w marcu i lipcu.