Kapusta głowiasta, brukselka, kalafior i brokuł – Przygotowanie rozsady

uprawa warzyw kapustnychPrzygotowanie rozsady. Nasiona wysiewa się do dobrze przygotowanej ziemi kompostowej lub inspektowej. Terminy siewu można określić na podstawie załączonego schematu uprawy roślin kapustnych w ciągu roku. Dla zabezpieczenia siewek przed chorobami należy tuż po wysiewie opryskać powierzchnię gleby naparem ze skrzypu rozcieńczonym wodą w stosunku 1:5. Najkorzystniejsza temperatura dla produkcji rozsady, zwłaszcza wczesnych odmian kalarepy, wynosi

16—18°C, co zapobiega przedwczesnemu wybijaniu pędów kwiatostanowych. Nie należy dopuszczać do przesuszenia bryły korzeniowej rozsady. Do gruntu sadzi się ją, gdy temperatura gleby na głębokości 20 cm wynosi około 6°C, zależnie od położenia i stanowiska — w marcu lub kwietniu. Rośliny o dobrze rozwiniętym systemie korzeniowym są odporniejsze na niekorzystne wpływy atmosferyczne. Sadząc rozsadę kapusty należy uważać, aby nie zasypać ziemią pąka wierzchołkowego.

Rośliny rosnące słabo, np. z powodu suszy, można szybko wzmocnić przez podlanie lub opryskanie gnojówką pokrzywową. Zabieg ten należy wykonywać tylko w godzinach popołudniowych. Brokuły uprawia się podobnie jak kalafiory. Nasiona wysiewa się do inspektu w lutym, a na rozsadniku pod koniec marca. Można je wysiewać partiami, ostatni siew jednak powinien nastąpić najpóźniej w czerwcu. Rozsadę sadzi się w rozstawie 50 x 40 cm. Podobnie jak inne kapustne, brokuł wymaga gleb żyznych i obfitego podlewania. Lubi rosnąć w półcieniu, np. obok żywopłotu.

Przechowywanie. Kapusta głowiasta przechowuje się dobrze przez całą zimę. O warunkach i sposobach jej przechowywania wspomniano już w poprzednim rozdziale.