Prace wiosenne cz.1

Prace wiosenne

Wzrost i rozwój roślin wczesną wiosną można skutecznie przyspieszyć przez podwyższenie temperatury gleby i powietrza. Wystarczy sobie przypomnieć od lat znaną metodę urządzania inspektów na oborniku końskim. Rozkładający się obornik wydziela dużą ilość ciepła, przez co ogrzewa się ziemia w inspekcie. Dzięki przykryciu oknami wzrasta temperatura powietrza i gleby. W ten sposób przyspieszony jest wzrost i rozwój roślin, które w warunkach naturalnych jeszcze nie mogą się rozwijać z powodu niskiej temperatury. W szklarniach ogrzewanych wzrost roślin jest jeszcze bardziej przyspieszony oraz intensywniejsze jest życie w glebie, zwłaszcza luźnej, o dobrej strukturze. W polu procesy te przebiegają wolniej. Wprawdzie niekiedy już bardzo wczesną wiosną może się zdarzyć kilka dni z wyższą temperaturą, jednak chłodne noce nie pozwalają na szybkie ogrzewanie się gleby. Dla ogrodnika stosującego metody naturalne dostateczne ogrzanie się gleby jest koniecznym warunkiem dla takiego kształtowania procesów życiowych, aby kwiaty i warzywa mogły się rozwijać możliwie szybko. Oprócz ciepła trzeba uwzględnić również wilgotność gleby. Gleby gliniaste, z natury zasobne w wodę, wiosną ogrzewają się dużo wolniej niż gleby piaszczyste, na których szybciej można rozpocząć prace pielęgnacyjne i wysiew nasion. Najlepiej gdy w ogrodzie jest gleba gliniasto-piaszczysta.

Co powinien zrobić ogrodnik, aby stworzyć warunki do szybkiego wzrostu roślin w miesiącach wiosennych?
Przede wszystkim dbać o bardzo dobrą strukturę gleby, którą można osiągnąć przez uprawę dostosowaną do rodzaju gleby, właściwe zmiano-wanie roślin i nawożenie kompostem. Im gleba jest bogatsza w materię organiczną, tym jest luźniejsza i żyźniejsza. Na taką glebę skuteczniej działa niska temperatura w zimie. Nie bez znaczenia jest także ciemniejszy kolor takiej gleby, dzięki czemu znacznie szybciej się ona nagrzewa na wiosnę. Jeśli jesienią nie zdążyliśmy rozrzucić kompostu, można to uczynić wiosną; im wcześniej, tym lepiej. Stwarza to warunki do wczesnego kiełkowania nasion chwastów, które mogą być w kompoście i umożliwia szybkie ich zniszczenie. Doświadczenia wskazują na korzystny wpływ dodatku wiórów rogowych do górnej warstwy gleby na jej strukturę i stopień przewietrzenia. Po stopnieniu śniegu wióry rogowe należy rozrzucić na powierzchni gleby, a po jej obeschnięciu zmieszać je z górną warstwą. W podobny sposób można stosować śrutę rycynusową, która także poprawia strukturę gleby, chociaż jej działanie jest bardziej krótkotrwałe. Temperaturę gleby można także podnieść przez dodanie mączki bazaltowej lub mączki z piór zwierząt domowych. Mączkę bazaltową należy rozrzucić po dobrze przesuszonej powierzchni, w przeciwnym razie wystąpi niekorzystne sklejanie górnej warstwy gleby. O dodatnim działaniu mączki bazaltowej wspomniano już wcześniej. Mączka z piór działa inaczej, ale również bardzo korzystnie wpływa na życie w glebie i jej ogrzewanie. Może także przyspieszyć wzrost niektórych roślin o 14 dni.

W tym okresie nie należy zapomnieć o stosowaniu preparatów biodynamicznych. Tylko wczesne opryskanie powierzchni gleby preparatem ze skrzypu zapobiega wystąpieniu różnych chorób grzybowych. Opryskiwanie powierzchni gleby (w całym ogrodzie) preparatem krowieńca silnie pobudza życie w glebie. Na wiosnę stosujemy też preparat z kozłka lekarskiego.