Pomidor w szklarni cz.2

Pielęgnacja roślin i stosowanie preparatów. Preparat krowieńca stosuje się już w czasie produkcji rozsady i zaraz po sadzeniu roślin na miejscu stałym. Sprzyja on rozkładowi materii organicznej w glebie. Preparat ten można także stosować w terminach późniejszych. Pomidor potrzebuje dużo powietrza i światła, a więc nie należy cieniować szkłami, ale obficie wietrzyć, zwłaszcza gdy temperatura jest wysoka. Korzystnie na rozwój roślin wpływa wyraźne obniżenie temperatury w nocy. Można więc w nocy szklarnię trochę wietrzyć, jednak w razie potrzeby należy ją lekko ogrzać. Lepszemu wykorzystaniu światła przez pomidory sprzyja opryskiwanie roślin preparatem krzemionki oraz Algifertem- i Polymarisem “.

Choroby i szkodniki. W warunkach małej wilgotności powietrza duże szkody może wyrządzić mączlik szklarniowy (Trialeurodes vaporario-rum). Zwalcza się go Pyrethrum- stosowanym w postaci cieczy z dodatkiem szarego mydła lub w formie sproszkowanej. Szczególnie dokładnie trzeba opryskiwać dolną stronę liści. Dobre rezultaty w zwalczaniu mączlika osiąga się przez wykorzystanie dobrotnicy szklarniowej (Encarsiaformosa) —pożytecznej błonkówki. Groźne choroby grzybowe, jak fuzaryjne więdnięcie pomidora i korkowatość korzeni, również powodują duże straty.

Występowaniu chorób grzybowych można zapobiec przez właściwe zmianowanie roślin, parowanie gleby i wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych tylko na suchych roślinach. Bocznych pędów nie należy ucinać nożem czy paznokciem, ale wyłamywać u nasady. Chore rośliny należy niszczyć natychmiast po zauważeniu, najlepiej przez spalenie. Nie wolno używać ich jako materiału na kompost.