Klimat

Klimat

Klimat jest kolejnym czynnikiem mającym wpływ na przebieg wietrzenia skał i pokrywę roślinną. W różnych częściach globu ziemskiego panuje klimat różniący się: ilością opadów, średnią temperaturą, parowaniem, wilgotnością powietrza i siłą wiatrów. Niejednakowa temperatura oraz niejednakowe ilości opadów wpływają różnie na procesy kształtujące glebę. W poszczególnych strefach klimatycznych mamy zatem do czynienia z odpowiednimi stadiami ewolucyjnymi gleb.

W Polsce mamy do czynienia ze stałym ługowaniem składników pokarmowych w kierunku głębszych warstw profilu glebowego. Inaczej wędrują roztwory glebowe w klimacie suchym, gdzie parowanie przeważa nad opadami. W takich warunkach następuje wynoszenie roztworów soli z poziomów głębszych na powierzchnię przez siły kapilarne – woda szybko odparowuje i sól pozostaje w postaci kryształków.

Klimat ma również wpływ na wietrzenie skał. Najintensywniej skały wietrzeją w warunkach wysokiej temperatury i znacznej wilgotności, czyli przede wszystkim w klimacie tropikalnym, gdzie w rezultacie tego procesu tworzą się gleby bardzo głębokie, żyzne.