Obserwacje na rosnących roślinach

Obserwacje na rosnących roślinach

Doświadczony ogrodnik obserwuje wzrost uprawianych roślin i na tej podstawie określa rodzaje i terminy zabiegów pielęgnacyjnych, które trzeba wykonać, aby rośliny jak najlepiej się rozwijały. Szczególną uwagę poświęca kształtowi, barwie, fazie rozwojowej rośliny oraz występowaniu szkodników. Roślina, która rośnie w warunkach nadmiernego nasłonecznienia, wysokiej temperatury i niskiej wilgotności oznacza się słabym wzrostem. Tworzy małe i twarde liście o krótkich ogonkach, często żółto zabarwione. Taka roślina przedwcześnie kwitnie i owocuje, a w warunkach ekstremalnych zasycha i zamiera. W wilgotnej i żyznej glebie o wysokiej zawartości azotu roślina tworzy duże i ciemnozielone liście oraz łodygi. Kwitnie późno, a owoce często nie dojrzewają. Trwałość plonu uzyskanego z takich roślin jest mała. W obydwu przypadkach rośliny są mało odporne na choroby i szkodniki. Optymalny wzrost roślin i jakość owoców zapewniają warunki pośrednie. Warunki świetlne i cieplne wpływają także na pokrój roślin. Zasadniczą rolę we wzroście roślin odgrywają warunki klimatyczne i pogodowe, m. in. nasłonecznienie, temperatura i opady atmosferyczne. Produkty roślinne mają różną jakość w zależności od stopnia nasłonecznienia roślin. Jakość produktów zależy też od nawożenia. Jeśli nawożenie, zwłaszcza mineralne, jest zbyt obfite, jakość produktu jest podobna jak w warunkach słabego oświetlenia. Dodatek nawozów organicznych, np. obornika, kompostu czy nawozu zielonego, przywraca równowagę w rozwoju rośliny. Najlepszym tego miernikiem jest odporność i zdrowotność rośliny. Dzięki harmonijnemu współdziałaniu wszystkich czynników powstają zdrowe płody dobrej jakości.