PRZYGOTOWANIE TERENU DO PROWADZENIA ROBÓT ZIEMNYCH cz.2

Pod nasypami o płaskich powierzchniach nie powinno się pozostawiać nadmiernie ubitych (nieprzepuszczalnych) powierzchni gruntu, ponieważ w miejscach tych może dochodzić do długotrwałego utrzymywania się wód opadowych, a to z kolei może utrudniać normalny rozwój roślinności. Nadmiernie zagęszczone grunty i różne nieprzepuszczalne warstwy w podłożu mogą uniemożliwiać podsiąkanie kapilarne wody gruntowej.

W miejscach prowadzenia wykopów jest konieczne usunięcie zanieczyszczeń znajdujących się w warstwie ziemi urodzajnej podlegającej ochronie i zabezpieczeniu oraz wszystkich przeszkód, jak na przykład stare fundamenty, pozostawione słupy, pnie po usuniętych drzewach, które mogą utrudniać poruszanie się pojazdów i pracę sprzętu lub grozić ich uszkodzeniem.

Wyjątkowo starannego zabezpieczenia na terenie robót wymagają wszelkiego rodzaju przewody i instalacje znajdujące się na niewielkich głębokościach. Miejsca występowania tych urządzeń powinny być odpowiednio zabezpieczone i oznakowane.

Występująca na danym terenie roślinność drzewiasta, która ma być zachowana, powinna być również zabezpieczona przed uszkodzeniami mechanicznymi. Pnie drzew powinny być obłożone słomą lub miękką tkaniną, a następnie deskami i obwiązane drutem. Owijanie pni drzew tylko matami słomianymi nie chroni ich przed uszkodzeniami mechanicznymi. Zwisające gałęzie poniżej wysokości poruszającego się sprzętu i pojazdów powinny być w miarę możliwości uniesione przez podwiązanie lub podparcie. Usuwanie takich gałęzi powoduje często zniekształcanie korony drzewa i nie powinno być dozwolone.