Koszenie, nawożenie, nawadnianie i napowietrzanie trawnika

Koszenie, nawożenie, nawadnianie i napowietrzanie trawnika

Koszenie trawnika jest najważniejszym zabiegiem pielęgnacyjnym. Dawniej koszono trawniki regularnie raz lub dwa razy w tygodniu. Obecnie się tego już nie stosuje. W Anglii, a także na kontynencie dostosowano termin koszenia do wzrostu trawy. Najpierw należy ustalić jak wysoko ma być cięta trawa. W naszych warunkach klimatycznych jej wysokość powinna wynosić 3 cm. Kosi się więc trawę na wysokości 3 cm, kiedy ma 4,5 cm. Oznacza to, iż ścina się jedną trzecią górnej części trawy. Szybkość wzrostu trawy jest różna w ciągu roku. Terminy ścinania są dostosowane do rytmu wzrostu. Stałym cięciem zmusza się trawę do krzewienia, dzięki czemu tworzy ona gęsty i mocny dywan, w którym chwasty nie mają szans rozwoju. Trawnik nawozi się na początku lipca i września mieszanką nawozową w dawce 100 g/m².
W razie braku opadów konieczne jest sztuczne nawadnianie. Nawadnia się, kiedy gleba jest średnio sucha, nie czekając aż mocno przeschnie. Należy nawadniać rzadko, ale obficie, najlepiej w godzinach wieczornych, wówczas są mniejsze straty wody w wyniku parowania. Pracujący zraszacz pozostawia się w jednym miejscu przez 40 minut.
Kiedy w październiku lub listopadzie ustaje wzrost traw, trawnik kosi się po raz ostatni w roku. Z powierzchni trawnika wygarnia się liście i przeznacza na kompost. Przed nadejściem zimy na całej powierzchni trawnika należy jeszcze rozsypać cienką warstwę kompostu.
W pierwszych latach zbyteczne jest głębokie spulchnianie czy przerywanie warstwy darni. Dopiero gdy pojawią się mchy lub chwasty, taki zabieg staje się konieczny.
Specjalnymi nożami przecina się darń, co sprzyja wyrastaniu nowych korzeni. Można też żelaznymi grabiami możliwie głęboko przerywać darń, wyrywając przy tym mchy i starą trawę. Jest to doskonały materiał na pryzmę kompostową. Po takim zabiegu trawnik nie wygląda imponująco, lecz już po dwóch tygodniach ładnie się zazieleni, gdyż trawa szybko rośnie. Warto pamiętać, że mchy rozwijają się najsilniej w zagłębieniach i nieckach. Wszystkie nierówności trzeba wypełnić ziemią kompostową i w razie potrzeby obsiać trawą. Na trawniku mogą powstać miejsca nieprzepuszczalne dla wody na skutek zbyt mocnego zbicia gleby w głębszych jej warstwach. Wówczas specjalnymi narzędziami przebija się darń i wybiera część gleby. Przez powstałe otwory dostaje się do jej głębszych warstw powietrze i woda, co usuwa skutki nadmiernego ugniecenia. Powstałe otwory można zapełnić piaskiem, co jest szczególnie wskazane na glebach ciężkich. Na lżejszych glebach zabieg ten jest zbyteczny.
Słaby wzrost trawy może wynikać z braku niektórych składników pokarmowych w glebie, szczególnie fosforu. Braki pierwiastków można najłatwiej ustalić na podstawie analizy gleby. Próbki do analizy chemicznej pobiera się późną jesienią, przed zamarznięciem gleby, i przesyła do laboratorium.

Oprócz sproszkowanych nawozów organicznych należy stosować kompost oraz preparaty biodynamiczne. Najlepszym dowodem dobrego i zdrowego wzrostu trawy jest jej ciemnozielone zabarwienie.

Narzędzia do pielęgnacji trawnika
Łopata półksiężycowa. Zrobiona jest ze stali i powinna być dobrze naostrzona. Służy do obcinania brzegów trawnika, sporządzania płatów darni, wyrównywania powierzchni trawników itp.
Grabie. Służą do przerywania darni i wygrabiania mchów lub starej trawy.
Widły aeracyjne do głębokiego spulchniania trawników. Służą przede wszystkim do spulchniania mocno zbitej i nieprzepuszczalnej warstwy gleby. Za pomocą tych wideł robi się otwory głębokości 6 cm. Na jednym metrze kwadratowym trawnika należy wykonać 48—60 otworów.