Przygotowanie dołków pod drzewa i krzewy

Przygotowanie dołków pod drzewa i krzewy

Każde drzewko lub krzew owocowy można posadzić do świeżo wykopanego dołka, ze względu jednak na długoletnie przebywanie rośliny w jednym miejscu, powinno ono być przygotowane wyjątkowo starannie, lepiej niż pod żywopłot lub krzewy ozdobne. Pracę należy rozpocząć od naszkicowania prostego planu nasadzeń z uwzględnieniem rozstawy i rozmieszczenia poszczególnych gatunków. Należy przy tym uwzględnić warunki glebowe i klimatyczne oraz ukształtowanie terenu.

Palikiem zaznaczamy miejsce pod dołek, a następnie na jego lewym i prawym brzegu równo ro/k kidamy po 2—3 łopaty ziemi kompostowej, na którą kładziemy ziemię z dołka; ułatwia to późniejsze ich zmieszanie. Na użytkach zielonych należy najpierw zdjąć warstwę darni grubości 8—10 cm i ułożyć ją na pryzmie kompostowej. Z darni tej po roku uzyskuje się dobrą ziemię, którą można wykorzystać do przykrycia powierzchni wokół młodych drzewek lub krzewów, co poprawi strukturę gleby. Nie poleca się natomiast układania świeżej darni wokół drzewek lub krzewów, ponieważ powoduje to zachwaszczenie i niekorzystną dla świeżo posadzonych roślin konkurencję o wodę i składniki pokarmowe.

tmp902f-1Po usunięciu darni wybiera się ziemię na głębokość około 20 cm i układa ją na wcześniej nasypanej warstwie ziemi kompostowej po lewej stronie dołka. Pod krzewy jagodowe wystarczy wykopać dołek głębokości około 30—40 cm, pod drzewka ziemię wybiera się do głębokości około 50 cm i tę z dolnej warstwy układa po prawej stronie dołka. Oddzielne ułożenie gleby z różnych warstw ma duże znaczenie, ponieważ po posadzeniu rośliny dołek zasypuje się zachowując pierwotną kolejność warstw. Na dno sypiemy najpierw drugą, tzn. dolną warstwę, a na wierzch pierwszą warstwę.

Pod maliny, które sadzi się co 50 cm w rzędzie, przekopuje się glebę na głębokość 30 cm i szerokość 50—60 cm. Przygotowanie gleby jest pracochłonne i wymaga sporego wysiłku, jednak w wypadku gleb ciężkich i zbitych jest niezbędne. Lżejsze i dobrze uprawione gleby wystarczy głęboko spulchnić w pasie szerokości równej 1/3 szerokości rozstawy rzędów. Głębokość spulchniania winna być identyczna jak w wypadku gleb ciężkich.

Glebę opryskuje się preparatem krowieńca oraz posypuje mączką bazaltową w dawce 3—4 kg/100 m2 dla krzewów jagodowych i 5—8 kg/100 m2 dla drzew owocowych.