Działalność człowieka

Działalność człowieka.

Człowiek swoją działalnością gospodarczą wpływa na procesy fizyczne, chemiczne i biologiczne kształtujące gleby, zarówno w sposób korzystny jak i niekorzystny. W warunkach wysokiej kultury wzbogaca gleby i poprawia ich urodzajność stosując racjonalne uprawy, melioracje (odprowadzanie nadmiaru wody i doprowadzanie jej w okresach suszy) i nawożenie. Jednocześnie rabunkową i bezmyślną gospodarką – wycinaniem lasów i jednostronnym wykorzystywaniem gleb – prowadzi do pogorszenia ich właściwości, zubożenia składników pokarmowych, spadku zdolności retencyjnej środowiska glebowego, wzrostu podatności materiału glebowego na erozję wietrzną (eoliczną) i erozję wodną.

Błędy w nawożeniu prowadzą do zakwaszania gleb. Obecnie coraz większym zagrożeniem dla gleb są zanieczyszczenia pochodzące z powietrza, wody, czy ścieków, a także będące skutkiem niewłaściwego składowania odpadów. Do najczęściej występujących zanieczyszczeń należą „kwaśne deszcze”, opady pyłów, metale ciężkie, pestycydy, niektóre szkodliwe substancje organiczne oraz substancje promieniotwórcze.