Biosfera

Biosfera

Wśród organizmów żywych najważniejszą rolę w powstawaniu gleby ma roślinność. Wpływa na stosunki wilgotnościowe, klimatyczne i akumulację substancji organicznej, gdyż obumarłe rośliny stanowią obfite źródło materii organicznej w glebie. Materia ta dostarcza pożywienia dla drobnoustrojów i przekształca się w próchnicę. Korzenie roślin czerpią z niej składniki pokarmowe – w procesach związanych z wegetacją tworzone są związki organiczne i jest uwalniany dwutlenek węgla oraz kwasy organiczne. W ten sposób powtarza się cykl powstawania i wykorzystywania składników pokarmowych oraz powstają warunki do przebiegu dalszych procesów wietrzenia fizycznego i biochemicznego.

Działalność świata zwierzęcego – gryzoni, owadów, dżdżownic a także pierwotniaków i innych zwierząt – jest mało widoczna i dlatego przeważnie niedoceniana. Zwierzęta rozdrabniają resztki roślinne i przyczyniają się do mieszania cząstek glebowych. Biorą czynny udział w procesach glebotwórczych, żywiąc się resztkami roślinnymi i zwierzęcymi oraz bakteriami i grzybami oraz uczestnicząc w obiegu składników pokarmowych. Świat zwierzęcy po obumarciu powiększa ilość substancji organicznej i przyczynia się do jej mineralizacji oraz do tworzenia próchnicy. Fauna jest zatem czynnikiem wpływającym na stabilizację struktury gleb.