Jak założyć trawnik? Z siewu czy z rolki?

Jak założyć trawnik? Z siewu czy z rolki?

Jeżeli już zdecydowaliśmy się na założenie trawnika w ogrodzie, to musimy wybrać sposób w jaki on powstanie. Można wyróżnić cztery podstawowe metody zakładania trawnika. Jest to trawnik z siewu, trawnik z rolki, trawnik z biowłókniny i hydroobsiew. Powinniśmy poznać wady i zalety każdej z metod, aby wybrać tę właściwą dla nas. Jednak dwa ostatnie sposoby są mało popularne w ogrodach przydomowych i nie będziemy się nimi zajmowali w tym artykule. O tym jak założyć trawnik, będą decydować przede wszystkim koszty i oczekiwany efekt.

Zalety trawnika z siewu:

 • Niższy koszt założenia w porównaniu do trawnika z rolki
 • Stosunkowo łatwy do założenia także samodzielnie
 • Ewentualne ubytki łatwo uzupełnić dosiewając tę samą mieszankę traw
 • Duży wybór mieszanek nasion dostosowanych do różnych warunków świetlnych i glebowych w ogrodzie

Zalety trawnika z rolki:

 • Błyskawiczny efekt ozdobny po właściwym ułożeniu darni
 • Można chodzić po trawniku już w dwa – trzy tygodnie po jego założeniu
 • Brak chwastów w roku założenia trawnika
 • Można szybko zazielenić i umocnić skarpę, bez obawy o wypłukanie nasion

Wady trawnika z siewu:

 • Stosunkowo długo trzeba czekać na pełen efekt ozdobny
 • Przez wiele tygodni od założenia nie można go intensywnie użytkować
 • Zwykle dużo problemów sprawiają chwasty kiełkujące razem z nasionami traw
 • Istnieje ryzyko utraty części nasion z powodu żerowania ptaków, wiatru i deszczu

Wady trawnika z rolki:

 • wysoki koszt założenia (koszt zakupu darni i transportu)
 • ciężkie rolki trawy utrudniają samodzielne założenie trawnika
 • rolki trawy muszą być położone w dniu dostarczenia do ogrodu
 • trawa wymaga systematycznego podlewania przez minimum dwa tygodnie od rozłożenia
 • prawidłowe założenie trawnika wymaga dużej staranności i jest trudne do wykonania dla osób bez doświadczenia w tej dziedzinie
 • zwykle nie wiemy jakiej mieszanki nasion użył producent darni, dlatego uzupełnianie ubytków poprzez dosiew miejscowy nie zawsze daje dobry efekt wizualny
 • bardzo ograniczony zestaw mieszanek nasion używanych na plantacjach do produkcji darni. Zwykle jest to po prostu mieszanka uniwersalna, co ogranicza możliwość użycia darni w szczególnych warunkach (cień, suche podłoże itp.)

Jak widać każda z metod na to jak założyć trawnik ma swoje plusy i minusy. Jeśli najważniejsza jest dla nas cena to wybieramy trawnik z siewu. Natomiast jeśli chcemy osiągnąć błyskawiczny efekt ozdobny, to trawnik z rolki jest bezkonkurencyjny.