Rośliny jagodowe

Rośliny jagodowe

W małym ogrodzie spośród roślin sadowniczych uprawia się głównie krzewy jagodowe. Są one szczególnie atrakcyjne dla osób rozpoczynających pracę w ogrodzie. Uprawa na małej powierzchni porzeczek, malin, agrestów, truskawek i jeżyn daje szybko efekt w postaci plonu owoców. Mimo stosunkowo łatwej uprawy tych gatunków wiele osób popełnia błędy, których skutki później trudno usunąć lub naprawić. Wpływa na to również brak dobrej literatury z zakresu produkcji owoców jagodowych metodami biodynamicznymi. Dlatego w tej części książki postaraliśmy się nieco szerzej omówić problemy uprawy roślin jagodowych. Podane zalecenia wynikają z licznych wieloletnich doświadczeń i obserwacji praktycznych. Zwróciliśmy też uwagę na gatunki, które można uprawiać w formie żywopłotu. Szczegóły na ten temat znajdują się w rozdziale o żywopłotach.