Preparat krzemionki

Preparat krzemionki

Do wykształcenia liści, kwiatów i owoców każda roślina potrzebuje dużo światła i ciepła. Preparat krzemionki dzięki zawartości krzemu, który jakby przekazuje światło, wzmacnia intensywność procesów życiowych w roślinie. Preparat ten stosuje się w bardzo małych stężeniach do opryskiwania roślin, co sprzyja rozwojowi liści, kwiatów i owoców oraz ich dojrzewaniu. Wpływ preparatu zależy od terminu jego stosowania. Podczas gdy preparat krowieńca stosuje się tylko w okresie siewu i sadzenia lub po zbiorze czy ścięciu roślin, to nie ma ściśle określonego terminu opryskiwania preparatem krzemionki i można go stosować na rośliny w różnych fazach rozwoju. Jak wygląda to w praktyce? Nasiona sieje się do gleby, która w określonym terminie została opryskana preparatem krowieńca. Wyrastają młode rośliny, których jednak nie opryskujemy od razu preparatem krzemionki, gdyż może on być dla nich szkodliwy. Można to zauważyć po zbyt wczesnym opryskaniu preparatem krzemionki świeżo przesadzonych roślin, które jeszcze nie ukorzeniły się dobrze, lub sałaty z nie wykształconymi główkami. Objawy uszkodzeń to żółknięcie (chloroza) liści, przedwczesne wybijanie pędów kwiatostanowych lub zbyt luźne główki sałaty. Niejeden ogrodnik przekonał się, obserwując to niekorzystne zjawisko, że choć nie ma wątpliwości co do pozytywnego działania preparatu nawet w tak małej dawce, to przed opryskiem rośliny muszą najpierw „połączyć się” z glebą, czyli dobrze ukorzenić, by mogły w pełni skorzystać z dobroczynnego wpływu preparatu krzemionki. Wpływ ten polega na polepszeniu wykorzystania światła przez roślinę i zwiększeniu intensywności wzrostu.

Warzywa dzielimy na korzeniowe, liściowe i owocowe. Od tego, do jakiej grupy należy warzywo, zależy termin pierwszego zabiegu. Preparat stosuje się po raz pierwszy wtedy, gdy już widać zaczątki płodów. A więc kiedy korzeń marchwi nabiera pomarańczowego zabarwienia, kiedy wiążą się główki sałaty, kiedy widać pierwsze strąki grochu lub gdy owoce pomidora osiągają wielkość orzecha laskowego.

Problem stwarzają rośliny owocowe, które mają z reguły jednocześnie pąki, kwiaty i owoce, wobec czego trudno dobrać termin oprysku. Praktyka znalazła tu dobre rozwiązanie, a mianowicie: stosowanie preparatu krzemionki w godzinach rannych lub przedpołudniowych. Im wcześniej rano zacznie się opryskiwanie, tym skuteczniejsze jest działanie preparatu. W godzinach rannych kwiaty są jeszcze zamknięte lub pokryte rosą, co chroni je przed ewentualnymi uszkodzeniami.

Badania wykazały ponadto, że krzem działa specyficznie na procesy przemiany materii typowe dla poszczególnych faz rozwoju roślin. Dlatego też stosuje się go dla warzyw korzeniowych w godzinach popołudniowych. Wytworzone w ciągu dnia w liściach związki organiczne transportowane są wieczorem i nocą do tych organów, gdzie konieczne są dla ich budowy lub też zostaną odłożone. Stosowanie krzemu przyspiesza ten proces. Jeśli dojrzewające jeżyny zostaną opryskane preparatem krzemionki w godzinach popołudniowych, ich pędy będą odporniejsze na choroby grzybowe i szybciej zakończą wzrost, co z kolei zwiększy ich mrozoodporność. Potwierdziło się to także w stosunku do drzew owocowych. Opryskując drzewa w godzinach popołudniowych w okresie dojrzewania owoców i po zbiorach, można polepszyć ich jakość. Stosowanie zaś preparatu krzemionki po zbiorze owoców zwiększa odporność drzew w następnym roku uprawy.

Ciekawe wyniki uzyskali Engqvist (1963) i Klett (1968) badając rozwój zacienionych roślin. Rośliny zacienione, ale opryskiwane preparatem krzemionki, dały takie same plony, jak rośliny rosnące w pełnym świetle i nie opryskiwane. Dowodzi to silnego wpływu tego preparatu na roślinę.

Abele (1973) stwierdził wyższą o 20% zawartość cukru w burakach cukrowych opryskiwanych tym preparatem. Wyniki nowych doświadczeń potwierdziły obserwacje z lat trzydziestych, według których preparat ten zwiększa odporność roślin na szkodniki, stymuluje wzrost roślin, wpływa na lepsze dojrzewanie owoców oraz na wyższą zawartość olejków lotnych w roślinach leczniczych, poprawia smak i trwałość plonów.