Odmiany i gatunki

Zakładając, że ogólne zasady przygotowania gleby i pielęgnowania roślin są działkowcom znane, ograniczono się do szczegółowych wiadomości dotyczących uprawy roślin ozdobnych każdej grupy.

Konieczne jest natomiast wyjaśnienie w paru słowach pojęcia „odmiana”, które jest przez niefachowców często mylone z pojęciem „gatunek”; np.: działkowcy mówią, że uprawiają różne gatunki mieczyków, dalii itp. Otóż gatunek stanowią rośliny dziko rosnące, o stałych charakterystycznych cechach przekazywanych potomstwu. Niektóre z tych dzikich gatunków człowiek wziął do uprawy i w ciągu wielu lat, różnymi metodami uszlachetniał je, zmieniając w pożądanym kierunku. W ten sposób w obrębie gatunku wytworzył i wytwarza nadal liczne odmiany uprawne. Każdy hodowca ma przy tym prawo nadania nazwy swej odmianie. Na przykład gatunkiem jest niepozorna stokroć polna (Bellis perennis), rosnąca dziko na łąkach. Ona to stanowiła materiał wyjściowy, z którego otrzymano liczne odmiany, np. 'Monterosa’, ’Schneeball’ czy 'Brillant’, o dużych, pełnych kwiatach w bardziej urozmaiconych barwach. A więc w ogrodach uprawiamy głównie odmiany i one to są celem naszych poszukiwań na rynku, przedmiotem wymiany między działkowcami, a nawet obiektem marzeń.

Odmiany jednego gatunku różnią się często wyraźnie, np. gatunek aster chiński ma odmiany o kwiatach rozmaitej wielkości, kształtu i barwy płatków, jednak uprawa ich jest zwykle mało zróżnicowana, toteż opisana jest dla całego gatunku.