Pochodzenie odmian uprawnych

Pochodzenie odmian uprawnych

Nieodłącznie towarzyszące człowiekowi rośliny uprawne zadomowiły się na całym świecie. Chcąc określić pochodzenie rośliny uprawnej, należy znaleźć rejon, gdzie jej przodkowie występują w stanie dzikim.
Kiedy zaczęto badać te zależności, okazało się, że liczne dziko rosnące gatunki stanowiące for-my wyjściowe obecnie uprawianych roślin występują jedynie w określonych rejonach kuli ziemskiej. Są to tereny górzyste rejonów podzwrotnikowych i równikowych. Dzięki specyficznym warunkom terenowym i klimatycznym powstawały tam różne odmiany roślin w obrębie gatunku, co dało człowiekowi możliwość wyboru odmiany dla niego najwłaściwszej, dlatego też w tych rejonach powstały pierwsze większe tereny uprawy roślin. Obszary te nazywane są centrami genowymi lub centrami różnorodności roślin. W różny sposób człowiek przenosił rośliny uprawne z tych rejonów do innych części świata. Sprzyjały temu migracje ludności, rozwój uprawy roli, poszerzanie stosunków handlowych oraz sukcesy w zakresie hodowli roślin.

tmp7ce-1