Drzewa ozdobą ogrodu

Drzewa ozdobą ogrodu

W świecie roślin drzewa wyróżniają się swą długowiecznością. Ze względu na swą formę należą do roślin najczęściej antropomorfizowanych. Znane są określenia „silny jak dąb”, „wysmukły jak jodła” czy „drży jak osika”. Tak jak człowiek swoją wyprostowaną postawą odróżnia się od zwierząt, tak drzewa wysokością górują nad innymi roślinami. Historia różnych gatunków drzew prowadzi nas nie tylko do świata mitów i legend Starożytności, ale i do innych okresów historycznych, w których pod dębem odbywały się sądy, a lipa była centrum życia na wsi. Z bogactwa gatunkowego drzew liściastych wybrano kilka „osobistości” reprezentujących gatunki drzew ozdobnych.