Organiczne mieszanki nawozowe

Organiczne mieszanki nawozowe

Wyżej opisane nawozy i substancje bardzo rzadko sprzedaje się w jednolitej i czystej postaci. Częściej sprzedawane są w postaci mieszanek. Ich skład został opracowany na podstawie wieloletnich badań; ma to na celu dostarczenie organizmom glebowym materiałów organicznych w odpowiednich proporcjach, co przyczynia się do rozwoju biologicznie zdrowej gleby. Zwraca się tu uwagę na właściwy stosunek makroskładników, jak i na szczególne właściwości materiałów organicznych. Na przykład organiczna mieszanka nawozowa Oscoma –  oprócz azotu, fosforu i niewielkiej ilości potasu — zawiera wiele cennych mikroskładników w związkach organicznych. Producenci starają się wytwarzać nawozy szybko i wolno działające, zależnie od stopnia zmielenia surowca. Zwrócono na to uwagę przy omawianiu mączki i wiórów rogowych. Zazwyczaj dość powolny przebieg różnych procesów glebowych można przyspieszyć tymi mieszankami, np. proces rozkładu materii organicznej. Na 1 m3 kompostu należy dać 5 – 10 kg mieszanki, następnie nakryć pryzmę plandeką i pozostawić na dwa, trzy tygodnie. Działanie takiego substratu jest o wiele silniejsze, ale nie trwa długo.