Preparaty krowieńca i krzemionki

Korzenie rośliny żyją w glebie bez dostępu światła, a liście i kwiaty w świetle Słońca. Jak to opisano w poprzednim rozdziale, zjawiska życiowe przebiegające w postaci rytmów wynikają z oddziaływania i zależności Ziemi i Kosmosu. Preparaty biodynamiczne umożliwiają wspomaganie sił przyrody.
Preparat krowieńca uaktywnia procesy zachodzące w glebie, a więc w ciemności, podczas gdy preparat krzemionki działa korzystnie na liście, kwiaty i owoce, czyli organy roślinne wystawione na działanie światła. Tak więc oba te preparaty uzupełniają się wzajemnie, a właściwe ich użycie wpływa dodatnio na wzrost roślin.
Od kilkunastu lat znane są sposoby praktycznego stosowania takich preparatów. Skuteczność ich sprawdzili w badaniach naukowych Klett (1968), Klein (1968), Abele (1973), Petterson i v. Wistinghausen (1977), Samaras (1977), Spiess (1978), v. Wistinghausen (1979). Preparaty te można sporządzić we własnym zakresie; niestety opis ich wykonania wykracza poza ramy tej książki. Jednak warto się tego nauczyć na specjalistycznych kursach. W Polsce w kursach mogą wziąć udział rolnicy, którzy stosowali już preparaty w swoich gospodarstwach i mają pewien zasób wiadomości z tej dziedziny.

Sposób użycia
Jak już wspomniano, preparat krowieńca ożywia glebę. Opryskuje się nim glebę w dni pochmurne lub w godzinach wieczornych, najlepiej za pomocą opryskiwacza. Preparat krzemionki natomiast stosuje się do opryskiwania roślin we wczesnych godzinach rannych, przy słonecznej pogodzie, która potęguje działanie kwarcu. Do opryskiwania małych powierzchni wystarczy opryskiwacz plecakowy o pojemności 5—15 l, na dużych można używać opryskiwaczy ciągnikowych. W Polsce znajdują się w sprzedaży opryskiwacze plecakowe typu Sano-2, o pojemności 10 l, lub Puzon, o pojemności 5 l. Plecakowe opryskiwacze czasami są dodatkowo wyposażone w przedłużacz, co umożliwia opryskiwanie wyższych drzew.