Pielęgnacja, choroby i szkodniki truskawki

Pielęgnacja, choroby i szkodniki truskawki

W uprawie naturalnej wszystkie zabiegi mają na celu silny i zdrowy wzrost roślin. Zabiegi biodynamiczne poprawiają wzrost roślin oraz zawiązywanie i dojrzewanie owoców. Jest to szczególnie ważne u truskawki, która jest wrażliwa na zbyt obfite nawożenie. Podstawowym zabiegiem jest opryskiwanie gleby i roślin preparatami krowieńca, krzemionki i skrzypu. O wartości i sposobie stosowania tych preparatów wspomniano już kilkakrotnie. Prócz tego stosujemy Bio-S- albo Oscorna-Pilzvorbeuge- w stężeniu 60—80 g na 10 l wody.

Występowaniu takich chorób, jak szara pleśń (Botrytis cinerea), zgnilizna korzeni (Phytoph-tora cactorum) i zgnilizna owoców (Gnomonia fructicola), można zapobiegać przez opryskiwanie roślin 2—4 razy w okresie wiosennym wyżej wymienionymi preparatami. Nie powinno się stosować tych preparatów po kwitnieniu truskawki, ponieważ często po oprysku na liściach występują białe plamy, pochodzące z wapna wchodzącego w skład preparatów. Do zabiegów pielęgnacyjnych należy też opryskiwanie roślin SPS- (200 ml/101), ewentualnie z dodatkiem Algifertu- lub Polymarisu-.

Zdaniem Lusta (1977) występowanie chorób grzybowych nawet w korzystnych dla nich warunkach można poważnie ograniczyć przez u-prawę truskawki w miejscu dobrze nasłonecznionym. Całkowity brak najmniejszego nawet zacienienia bardzo hamuje rozwój chorób grzybowych.

Jeśli w okresie kwitnienia wystąpią przymrozki, można rośliny opryskać wyciągiem z kwiatów kozłka lekarskiego w stężeniu 10 ml na 10 l wody. Rośliny opryskuje się między godziną 16 a 18, przed nocą ze spodziewanymi przymrozkami. Ponieważ preparat ten podnosi temperaturę roślin, należy się spodziewać lepszego rozwoju kwiatów i przyspieszonego ich kwitnienia. Występowanie groźnego szkodnika, jakim jest roztocz truskawkowy (Tarsonemus fragariae), zależy w dużej mierze od uprawianej odmiany. Na ogół szkodnik ten dostaje się do ogrodu wraz z sadzonkami. Jeśli przestrzegane są zasady uprawy naturalnej, szkodnik ten nie powinien przysparzać większych kłopotów w ogrodzie. Jak dotąd, stosowanie Pyrethrum- okazało się zbyteczne. Skutecznym środkiem natomiast okazał się Atranax~.

Pielęgnacja truskawki:

Termin Po zbiorze owoców – 3—4 razy opryskiwanie preparatem krzemionki, po południu przecinanie korzeni w odległości 7 cm od rośliny po obu stronach rzędu nawożenie kompostem, preparatem krzemionki i preparatem krowieńca z dodatkiem mączki bazaltowej – zwiększenie zdrowotności liści i wzmocnienie pąków kwiatowych odmłodzenie rośliny przez pobudzenie wzrostu młodych korzeni,

Wiosna – opryskiwanie Bio-S i Oscoma 3—4 razy przed kwitnieniem opryskiwanie kwiatów: preparatem z kozłka preparatem krowieńca i preparatem ze skrzypu – ochrona przed przymrozkami -ożywienie gleby,

Dojrzewanie owoców – SPS+Algifert- lub Polymaris Artanax – tylko na choroby grzybowe.