Malina – Nawożenie i pielęgnacja gleby

Malina – Nawożenie i pielęgnacja gleby.

Bardzo korzystnie na maliny wpływa ściółkowanie gleby w międzyrzędziach. Do tego celu nadaje się każdy materiał organiczny. Niezbędne substancje pochodzenia zwierzęcego można dostarczyć w postaci sproszkowanych nawozów organicznych. Bardzo dobrym nawozem dla malin jest obornik świński, który jest „zimniejszy” niż bydlęcy. Można także używać popiołu drzewnego, wapna glonowego lub surowych fosforytów.

Zabiegi biodynamiczne

Stosowanie preparatów biodynamicznych poprawia wyraźnie jakość owoców malin. Według Hanke (1963) kolejność stosowania różnych preparatów i zabiegów jest następująca (dotyczy ona w zasadzie wszystkich wymienionych gatunków roślin jagodowych):

I. Przed sadzeniem
1.    Jak najwcześniej wprowadzić biodynamiczne preparaty kompostowe do pryzmy obornika lub kompostu.
2.    Późną jesienią opryskiwać preparatem krowieńca wały z kompostem, na których będą sadzone maliny.
3.    Przed sadzeniem korzenie malin moczyć w mieszaninie naparu ze skrzypu i Preicobaktu.

II. Pielęgnacja roślin
1.    Wczesną wiosną, przed pękaniem pąków, o-pryskiwać powierzchnię gleby preparatem krowieńca.
2.    Po rozpoczęciu wegetacji powierzchnię gleby i liści malin opryskiwać naparem ze skrzypu.
3.    Przed kwitnieniem opryskiwać rośliny preparatem krzemionki w godzinach przedpołudniowych.
4.    To samo po kwitnieniu.
5.    Po zbiorze owoców usunąć stare pędy malin, ponownie nawieźć wały i opryskać glebę preparatem krowieńca.
6.    Późnym latem opryskiwać liście świeżą gnojówką pokrzywową i naparem ze skrzypu, jeśli wystąpią objawy chlorozy na liściach.
7.    Jesienią, w celu lepszego zdrewnienia, pędy opryskiwać preparatem krzemionki, w godzinach południowych.

Tak więc w ciągu roku stosuje się dwa razy preparat krowieńca (1, 5), trzy razy preparat krzemionki (3, 4, 7) i dwukrotnie napar ze skrzypu (2, 6).