Sadzenie

Sadzenie

tmp902f-2Drzewka sadzi się na głębokość miejsca okulizacji (a i c), krzewy owocowe zaś głębiej niż rosły w szkółce — można je też obsypać ziemią (b)

Podczas sadzenia gleba powinna być lekko wilgotna; nie może być za sucha, a tym bardziej za mokra. Jabłonie szczepione na podkładkach M 9, M 7 i M 4 wymagają przywiązania do palika, który wkopuje się w glebę po stronie nawietrznej drzewka. Przed posadzeniem chore i uszkodzone korzenie obcina się skośnie, tak aby powierzchnia cięcia była skierowana do dołu. Korzenie grubsze niż ołówek skraca się nieznacznie, nie skraca się natomiast korzeni cienkich. Zanurzanie w papce z gliny z dodatkiem krowieńca (2/3 gliny, 1/3 krowieńca) przyspiesza wzrost korzeni i przyjęcie się roślin. Podobne działanie ma preparat krowieńca, którym opryskuje się glebę w dołku. Jest to szczególnie korzystne w razie dłuższej suszy.

Korzenie przysypuje się ziemią z górnej, a więc najżyźniejszej warstwy gleby. Podczas przysypywania należy potrząsać rośliną, aby ziemia ułożyła się między wszystkimi korzeniami. Drzewka sadzi się na takiej głębokości, na jakiej rosły w szkółce. Miejsce okulizacji powinno znajdować się tuż nad powierzchnią gleby. Krzewy sadzi się około 15 cm głębiej, niż rosły w szkółce. Zależnie od wielkości dołka wskazane jest podlanie ziemi jednym lub dwoma wiadrami wody. Drzewko należy przywiązać do palika.

rozstawa-niektorych-gatunkow-drzew-i-krzewow-w-mRozstawa niektórych gatunków drzew i krzewów (w m)