Pielęgnowanie jabłoni cz.3

Opryskiwanie pąków kwiatowych. Bardzo często zdarza się, że kwiaty przemarzają jeszcze w pąkach, gdy drzewa zaczynają intensywnie rosnąć.
Odporność pąków kwiatowych na niską temperaturę można zwiększyć przez opryskiwanie ich preparatem krzemionki.

Pierwsze opryskiwanie przeciw parchowi. Z reguły w okresie kwitnienia drzew owocowych spada pierwszy ciepły i obfity deszcz, który sprzyja rozsiewaniu zimowych zarodników parcha jabłoni. Zarodniki te znajdują się w powietrzu w ogromnej ilości i przy dostatecznej wilgotności natychmiast kiełkują na liściach jabłoni. Ażeby uchronić jabłonie przed tą groźną chorobą, należy przez cały rok stosować różne preparaty, jak np. Bio-S_ lub Oscoma-Pilzvor-beuge “, w dawce 100 g na 101 wody, a po kwitnieniu 50—60 g na 101. W sadach towarowych stosuje się preparaty siarkowe; można je także stosować w małych ogrodach według powszechnie przyjętych stężeń i zasad. Pierwsze opryskiwania przed kwitnieniem i po są bardzo ważne, dlatego muszą być wykonane dokładnie. Tylko wówczas można się spodziewać, że liście i owoce będą zdrowe. Z tabeli (według Millsa i Laplanta) wynika wyraźnie, jak duży wpływ na rozwój parcha mają wilgotność, temperatura i czas działania tych czynników. Sygnalizowanie przez wyspecjalizowane placówki występowania parcha jest także bardzo pomocne w walce z tą chorobą. Tylko zniszczenie zarodników z tzw. pierwotnej infekcji daje szanse utrzymania zdrowych liści i owoców po kwitnieniu jabłoni. W okresie kwitnienia można stosować preparaty siarkowe, które nie są trujące dla pszczół. Po przekwitnieniu niektóre odmiany źle znoszą o-pryskiwanie preparatami siarkowymi; na liściach i zawiązkach powstają plamy oparzelinowe. Wówczas trzeba stosować Bio-S ~ albo Oscorna “.

Przymrozki wiosenne. W okresie kwitnienia mogą one zniszczyć cały przyszły plon. W dniu poprzedzającym noc ze spodziewanymi przymrozkami, między godziną 17 a 18, można drzewa opryskać preparatem z kozłka lekarskiego w stężeniu 10 ml na 101 lekko ciepłej wody. Opryskuje, a raczej zamgławia się rozwinięte kwiaty jabłoni, chroniąc je w ten sposób przed przymrozkami dochodzącymi do — 2°C. Metoda ta jest mało skuteczna, gdy napływa zimniejsze powietrze. Wówczas trzeba sad ogrzewać, zadymiać lub deszczować.

Mszyce. Najprostszym środkiem przeciw mszycom jest wyciąg z pokrzywy, otrzymany w wyniku moczenia pokrzyw przez 24 godziny w zimnej wodzie (1 kg ziela na 10 l wody). Skuteczne też jest Pyrethrum ~. Występowaniu mszyc zapobiega dolistne nawożenie takimi preparatami, jak Polymaris i Algifert.

Owocówka jabłkóweczka. Od końca maja do początku lipca latają motyle owocówki i składają jaja na owocach. Larwy wgryzają się w jabłka i powodują istotne szkody. Owady te można odstraszać opryskując drzewa naparem piołunu z dodatkiem szkła wodnego lub zwalczać Pyrethrum “. Ponieważ skuteczne zwalczanie zależy od terminowego wykonania zabiegu, trzeba dokładnie ustalić okres lotu motyli w ogrodzie. Wzrost owoców. Kiedy jabłko osiąga wielkość orzecha włoskiego, kończy się wzrost wynikający z podziału komórek. Teraz zaczyna się okres powiększania komórek. Proces ten można spotęgować opryskując drzewa preparatem krzemionki.

Dotyczy to także owoców, które osiągnęły ostateczną wielkość. Poniżej przedstawiono program pielęgnacji jabłoni. Odnosi się on także do innych gatunków drzew owocowych, na których można metodami biodynamicznymi zwalczać choroby i szkodniki. Inny będzie tylko stopień wrażliwości roślin i inna liczba zabiegów. Zależy to od sposobu pielęgnacji roślin oraz od typu siedliska, co zostało uwzględnione w tym programie.