Integrowana ochrona sadów

Integrowana ochrona sadów

W tej części zostanie omówionych kilka zabiegów ochroniarskich, które mają zastosowanie w ogrodzie. Są to metody opracowane dopiero niedawno, nadal jeszcze badane. Uwzględniono tylko te zabiegi, których skuteczność w sadzie jest pewna. W sadownictwie bardzo ważną rolę odgrywa wybór stanowiska i odmiany. Nie powinno się uprawiać odmian podatnych na choroby. Na przykład odmiany jabłoni ‘Golden Delicious’ i ‘Koksa Pomarańczowa’ są bardzo wrażliwe na parch, a odmiany z grupy ‘Jonatan’ na mączniak. Na temat stopnia wrażliwości odmian oraz ich przydatności do uprawy w ogrodzie należy zasięgnąć rady u specjalistów z tego zakresu. Jabłoni nie należy sadzić przy południowej ścianie budynku lub przy murze, gdzie jest ciepło i sucho, gdyż częściej występują tam przędziorki niż na drzewach swobodnie rosnących. Wczesne odmiany czereśni są mniej narażone niż późne na szkody wyrządzane przez nasionnicę trześniówkę, podobnie jak wiśnia ‘Lutówka’. Mszyca krwista z różnych odmian jabłoni najbardziej lubi ‘Królową Renet’. Wszystkie gatunki roślin sadowniczych obficie nawożone azotem są wrażliwsze na choroby oraz szkodniki wysysające soki z liści, jak mszyce lub przędziorki. Dotyczy to także dużych dawek nawozu kurzego. Podobnie działa silne cięcie drzew. Również niewłaściwie odżywiane rośliny, u których występują niedobory pewnych pierwiastków, są mniej odporne na choroby i szkodniki. Także w słabo prześwietlonych koronach drzew, na skutek wolniejszego obsychania liści po deszczu choroby występują częściej niż w koronach dobrze naświetlonych, w których są też lepsze warunki do dobrego wzrostu i wybarwienia owoców.