Sadzenie truskawek

Sadzenie truskawek

Zazwyczaj truskawkę uprawia się na jednym miejscu przez trzy lata. Jest to także możliwe przy biodynamicznych metodach uprawy, mimo iż starsze rośliny mają drobniejsze owoce, co utrudnia ich zbiór. W produkcji towarowej przeważa dwuletni cykl produkcji, a w bardzo korzystnych warunkach siedliskowych uprawia się truskawki tylko przez jeden rok. W uprawie dwu- i trzyletniej odległość rzędów wynosi 60 cm. Taka odległość umożliwia uprawę ziół, cebuli i fasoli karłowej w międzyrzędziach. Międzyrzędowa uprawa, zwłaszcza cebuli, poprawia zdrowotność truskawek i zmniejsza występowanie chorób grzybowych. W ogrodzie można sadzić truskawki w podwójnych rzędach; odległość roślin w rzędzie wynosi 20 cm, co daje 10 roślin na 1 m. Przy takim sposobie sadzenia już w pierwszym roku można zebrać pokaźną ilość dorodnych owoców. W uprawie jednorocznej, w zależności od siły wzrostu odmiany, sadzi się truskawki gęściej, w rozstawie 60—70 x 15—25 cm.

Truskawki powinno się sadzić jak najwcześniej, lepiej w lipcu niż w sierpniu. Sadzonki można produkować we własnym zakresie, ale tylko z jednorocznych roślin matecznych. Do zakładania nowej plantacji wybiera się najstarsze i najsilniejsze sadzonki. W produkcji wielkotowarowej kosi się liście po zbiorze owoców lub spala gazem propanowym, co ułatwia uprawę gleby narzędziami ręcznymi, a nawet ciągnikami. Jeżeli gleba jest ciężka, można po obu stronach rzędu zrobić rowek i wsypać do niego kompost. Sprzyja to tworzeniu nowych korzeni, a potem liści. Truskawkę można także uprawiać w szklarni, inspekcie lub tunelu foliowym. O wyborze sposobu uprawy decydują możliwości i indywidualne warunki w każdym ogrodzie.