Choroby i szkodniki malin

Choroby i szkodniki malin

Maliny uprawiane metodą biodynamiczną nie są atakowane ani przez kistnika malinowca -chrząszcza, którego larwy powodują „robaczywienie” owoców, ani przez grzyb powodujący zamieranie pędów. Jeżeli nawet choroba ta występowała dotychczas, szybko znika. Mimo to można zapobiegawczo stosować Bio-S-, przy czym zaleca się trzykrotne użycie tego preparatu w okresie od początku wegetacji do początku kwitnienia i ewentualnie dwukrotnie po zbiorze owoców dla lepszego zdrewnienia pędów. Przeciw szarej pleśni, powodującej gnicie owoców, stosuje się w czasie ich dojrzewania środek pod nazwą SPS “. Prawdopodobnie rozwojowi grzyba powodującego zamieranie pędów sprzyja żerowanie pryszczarka namaliniaka łodygowego. Jego larwy zimują w glebie w pobliżu pędów malin. Na początku maja następuje wylot muchówek, długości 2—3 mm; składają one jaja w spękania kory na pędach malin. Miejsca żerowania larw przebarwiają się na fioletowo. Uszkodzona tkanka łatwo ulega zakażeniu przez grzyb. W prawidłowo uprawianej glebie rozwój larw pryszczarka jest silnie ograniczony, a nawet mogą one zostać całkowicie zniszczone przez grzyby i bakterie glebowe. Niekiedy trzeba jednak zastosować Pyrethrum.