Grzyby

Grzyby

Na organach chorych roślin występuje charakterystyczny nalot (strzępki grzybni) albo plamy punktowe, gwiaździste, pierścieniowe lub nieregularne. Mogą one pojawiać się na dolnej lub górnej stronie liści. Różna jest też barwa grzybni, chociaż jest ona najczęściej białoszara. Rozwojowi grzybni sprzyja ciepła i wilgotna pogoda. Zarodniki grzybów przenoszone są przez ruchy powietrza lub krople deszczu. W sprzyjających warunkach zarodniki kiełkują i przerastają tkankę liścia.

Jeżeli jest wilgotno i ciepło, wzrasta szybkość oddychania gleby oraz zawartość w niej dwutlenku węgla. W górnej warstwie gleby powstają korzystne warunki dla rozwoju grzybów. Podobne warunki panują w najbliższym otoczeniu rośliny, co powoduje niekiedy masowe występowanie chorób grzybowych. Atakują one często rośliny przenawożone, które z reguły są mniej odporne.

Im bardziej ożywiona jest górna warstwa gleby i bogata w różne gatunki grzybów, tym mniej chorób grzybowych pojawia się na roślinach. Decydującą rolę w powstaniu choroby odgrywa więc środowisko naturalne. Występowaniu chorób najskuteczniej zapobiega staranna uprawa gleby i pielęgnacja roślin. Odporność roślin można zwiększyć przez zaprawianie nasion i wysiewanie ich w odpowiednim terminie, jak również przez terminowe wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych oraz stosowanie preparatów z krowieńca i krzemionki. Jeśli mimo to pojawią się choroby grzybowe, można je zwalczać różnymi nietrującymi substancjami, jak to przedstawiono w tabeli.

tmp3578-1