Winogrona Sadzenie

Winogrona Sadzenie.

winogronaKrzew winorośli sadzi się przy ścianie o wystawie południowej: dołek głębokości 0,5 m i powierzchni 1 m2 napełnia się kompostem; sadzonkę sadzi się w pozycji ukośnej.

Do uprawy winorośli nie nadają się zastoiska mrozowe, miejsca zacienione oraz ciężkie i zimne gleby ilaste. Najlepsze są ściany o wystawie południowej, południowo-wschodniej lub południowo-zachodniej. Nie mogą być one zacienione przez inne rośliny, zwłaszcza wysokie drzewa. Ściany chronią liście przed długotrwałą rosą i nadmiernymi opadami, które sprzyjają rozwojowi choroby opadziny liści. Gleba natomiast, podobnie jak dla pomidorów, powinna być stale wilgotna, dlatego bardzo korzystne jest ściółkowanie powierzchni gleby. Na terenach, gdzie opady roczne przekraczają 800 mm winorośl narażona jest na występowanie szarej pleśni. Średnia roczna temperatura powinna wynosić dla winorośli 8—10°C, a najlepiej jeśli przekracza 10°C. Winorośl uprawiana jest nawet na terenach położonych powyżej 500 m n.p.m. Sadzonki odmian uprawnych należy nabywać w renomowanych szkółkach. Co do wyboru odmiany i podkładki najlepiej zasięgnąć porady fachowca, gdyż winorośl szczepi się na podkładkach o bardzo zróżnicowanej sile wzrostu. Na bardzo żyznych glebach silnie rosnące odmiany i podkładki tworzą bardzo duże krzewy.

Krzewy winorośli rosną silnie i ich formowanie nie sprawia większych kłopotów. Ważne jest przygotowanie miejsca przed sadzeniem krzewów. Winorośl nie ma zbyt dużych wymagań glebowych. Wspaniałe wina uzyskuje się z owoców krzewów rosnących na glebach wapiennych i kamienistych. Przed sadzeniem duży dołek należy napełnić kompostem, najlepiej obornikowym. Najlepszym terminem sadzenia jest wiosna. Sadzonki sadzi się ukośnie, na taką głębokość, aby tylko 1—2 cm pędu wystawało nad powierzchnią gleby. Odległość od ściany wynosi 20—30 cm. Po roku długość dobrze posadzonego i pielęgnowanego pędu wynosi około 1,5 m.