Ochrona Jabłoni cz.2

Kwieciaka niszczą także różne owady pożyteczne, które pasożytują w jego larwach, oraz ptaki, zwłaszcza sikorki, które wydziobują dorosłe larwy z zaschniętych już kwiatów, lecz zniszczenie larw wpływa na liczebność tego szkodnika dopiero w następnym roku.

Mszyce mają wielu naturalnych wrogów, takich jak biedronki, złotooki, muchwki i gąsieniczniki. W zasadzie owady te, jeśli nie zostaną zniszczone przez mrówki lub środki owadobójcze, skutecznie ograniczają rozwój mszyc. Wypróbowanym sposobem przeciw mszycom jest zakładanie od rozpoczęcia wegetacji do połowy czerwca na pnie opasek lepowych, do których przyklejają się mrówki, chroniące mszyce. Wtedy mszyce są skuteczniej zwalczane przez owady pożyteczne. Ten sposób zwalczania mszyc zdaje egzamin także na czereśniach i innych drzewach owocowych.

W niektórych latach występuje na drzewach mszyca krwista. Tego szkodnika próbowano niszczyć biologicznie za pomocą osy Aphelinus mali. Niestety rezultaty zwalczania w ten sposób mszycy krwistej nie w każdym roku są zadowalające. Dlatego zaleca się usuwanie silnych pędów jednorocznych, tzw. wilków, co bardzo ogranicza występowanie tego szkodnika. Najgroźniejszym szkodnikiem jest owocówka jabłkóweczka. Ma ona tylko kilku wrogów naturalnych; ich skuteczność jest jednak za mała. Hodowla pasożytów owocówki, które wypuszcza się na drzewa, nie ma jeszcze większego praktycznego znaczenia. Dotyczy to także stosowania wirusów do zwalczania gąsienic owocówki jabłkóweczki. Preparaty typu Bacillus thuringiensis nie działają na owocówkę jabłkóweczkę. Środki, w których skład wchodzą roślinne substancje czynne, są mało skuteczne, a zarazem niebezpieczne dla owadów pożytecznych. Okres lotu i składania jaj owocówki można łatwo ustalić za pomocą pułapek feromonowych. Niestety, zwalczanie tych owadów feromonami jeszcze nie jest możliwe.

W niektórych rejonach wiele szkody może wyrządzić piędzik przedzimek. Tego szkodnika można zwalczać przez zakładanie na jesieni o-pasek lepowych, do których przylepiają się bezskrzydłe samice wędrujące po pniu do korony. Przędziorki lub zwójki mogą wyrządzić większe szkody tylko na drzewach przenawożonych azotem lub opryskiwanych środkami chemicznymi.